Text

MDH erbjuder både poänggivande kurser och andra former av utbildningar för dig som arbetar i förskola och skola. På uppdrag av Skolverket ges bland annat kurser inom Lärarlyftet.

Kompetensutveckling för dig inom förskola och skola

Kompetensutveckling för dig inom förskola och skola

MDH erbjuder både poänggivande kurser och andra former av utbildningar för dig som arbetar i förskola och skola. På uppdrag av Skolverket ges bland annat kurser inom Lärarlyftet och Läslyftet.

Kontakta oss gärna om din verksamhet har behov av utbildningar eller eller andra kompetensstärkande aktiviteter. Vi kan skräddarsy upplägg efter era behov. 

Förskolan

Fortbildning
 • Högskolepoäng 7,5
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Plats Plats enligt överenskommelse med huvudman
Fortbildning
 • Högskolepoäng 0
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Plats Plats enligt överenskommelse med huvudman
Fortbildning
 • Högskolepoäng 0
 • Utbildningsnivå Kräver ingen särskild behörighet
 • Plats Plats enligt överenskommelse med huvudman
Fortbildning
 • Högskolepoäng 7,5
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Plats Plats enligt överenskommelse med huvudman
Fortbildning
 • Högskolepoäng 0
 • Utbildningsnivå Kräver ingen särskild behörighet
 • Plats Plats enligt överenskommelse med huvudman
Fortbildning
 • Högskolepoäng 0
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Plats Plats enligt överenskommelse med huvudman
Fortbildning
 • Högskolepoäng 0
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Plats Plats enligt överenskommelse med huvudman

Andra kurser för dig som arbetar i förskolan

 • Undervisning i förskolan
 • Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete
 • Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet - rektorns ansvar för förskolans kvalitet
 • Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan
 • Naturvetenskap och teknik i förskolan med didaktisk inriktning.
Läs mer om kurserna på Skolverkets hemsida.länk till annan webbplats

Skola

Fortbildning
 • Högskolepoäng 5
 • Utbildningsnivå Grundnivå
Fortbildning
 • Högskolepoäng 7,5
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Plats Plats enligt överenskommelse med huvudman
Fortbildning
 • Högskolepoäng 0
 • Utbildningsnivå Kräver tidigare utbildning riktad mot studiehandledare/modersmålslärare
 • Plats Plats enligt överenskommelse med huvudman
Fortbildning
 • Högskolepoäng 0
 • Utbildningsnivå Kräver ingen särskild behörighet
 • Plats Enligt överenskommelse med huvudman
Fortbildning
 • Högskolepoäng 0
 • Utbildningsnivå Kräver ingen särskild behörighet
 • Plats Plats enligt överenskommelse med huvudman
Program

Masterprogram i didaktik

 • Högskolepoäng 120 HP
 • Omfattning 4 år (deltid 50%)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Plats Eskilstuna
Fortbildning
 • Högskolepoäng 0
 • Utbildningsnivå Kräver ingen särskild behörighet
 • Plats Enligt överenskommelse med huvudman

Kontaktperson

Verksamhetsledare /Projektledare

Cecilia Vestman

+4616155108

cecilia.vestman@mdh.se