Text

MDH erbjuder både poänggivande kurser och andra former av utbildningar för dig som arbetar i förskola och skola. På uppdrag av Skolverket ges bland annat kurser inom Lärarlyftet.

Kompetensutveckling för dig inom förskola och skola

Kompetensutveckling för dig inom förskola och skola

Vi erbjuder både poänggivande kurser och andra former av utbildningar för dig som arbetar i förskola och skola. På uppdrag av Skolverket ges bland annat kurser inom Lärarlyftet och Läslyftet.

Kontakta oss gärna om din verksamhet har behov av utbildningar eller kompetensstärkande aktiviteter.

Förskolan

Fortbildning
 • Högskolepoäng Utbildningen är inte poänggivande
 • Utbildningsnivå Kräver ingen särskild behörighet
 • Plats Plats enligt överenskommelse med huvudman
Fortbildning
 • Högskolepoäng 7,5 högskolepoäng
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Plats Plats enligt överenskommelse med huvudman
Fortbildning
 • Högskolepoäng Utbildningen är inte poänggivande
 • Utbildningsnivå Kräver ingen särskild behörighet
 • Plats Enligt överenskommelse med huvudman
Fortbildning
 • Högskolepoäng Utbildningen är inte poänggivande
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Plats Plats enligt överenskommelse med huvudman
Fortbildning
 • Högskolepoäng Utbildningen är inte poänggivande
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Plats Plats enligt överenskommelse med huvudman

Skola

Utbildningar inom Lärarlyftet

Du är viktig för framtiden. MDH vill ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Därför erbjuder MDH med start under hösten 2020 utbildningar inom Lärarlyftet som riktar sig till dig som behörig och anställd lärare i skola.

Läs mer
Fortbildning
 • Högskolepoäng Utbildningen är inte poänggivande
 • Utbildningsnivå Kräver ingen särskild behörighet
 • Plats Enligt överenskommelse med huvudman
Fortbildning
 • Högskolepoäng Utbildningen är inte poänggivande
 • Utbildningsnivå Kräver ingen särskild behörighet
 • Plats Enligt överenskommelse med huvudman
Program

Masterprogram i didaktik

 • Högskolepoäng 120 HP
 • Omfattning 4 år (deltid 50%)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Plats Eskilstuna
Fortbildning
 • Högskolepoäng Utbildningen är inte poänggivande
 • Utbildningsnivå Kräver ingen särskild behörighet
 • Plats Enligt överenskommelse med huvudman

Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning

Tre varianter:

Fortbildning
 • Högskolepoäng 7,5 högskolepoäng
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Plats Fyra campusträffar i Västerås och fyra webbinarier
Fortbildning
 • Högskolepoäng 7,5 högskolepoäng
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Plats Fyra campusträffar i Västerås och fyra webbinarier
Fortbildning
 • Högskolepoäng 7,5 högskolepoäng
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Plats Fyra campusträffar i Västerås och fyra webbinarier

Kontaktperson

Verksamhetsledare /Projektledare

Cecilia Vestman

+4616155108

cecilia.vestman@mdh.se