Text

MDH erbjuder poänggivande kurser för dig som arbetar inom industrisektorn och har fokus på smart produktion. Genom samarbete med industri och näringsliv är innehållet i kurserna direkt överföringsbart till din verksamhet.

Kompetensutveckling inom smart industri

Fortbildning och kompetensutveckling inom smart produktion

MDH erbjuder poänggivande kurser för dig som arbetar inom industrisektorn och har fokus på smart produktion. Genom samarbete med industri och näringsliv är innehållet i kurserna direkt överföringsbart till din verksamhet.

Om du inte har tidigare högskolestudier eller ha andra högskolestudier/och eller andra studier än vad som krävs för behörighet, kan du ändå anses vara behörig genom så kallad reell kompetens som t.ex. yrkeserfarenhet.

Kurser du kan söka till höstterminen 2020

Fortbildning
 • Högskolepoäng 5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2020-11-09 - 2021-01-17 (deltid 33%)
 • Plats Eskilstuna
 • Kurskod PPU440
Fortbildning
 • Högskolepoäng 5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2020-11-09 - 2021-01-17 (deltid 33%)
 • Plats Eskilstuna
 • Kurskod PPU429
Fortbildning
 • Högskolepoäng 5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2020-08-31 - 2020-11-08 (deltid 33%)
 • Plats Eskilstuna
 • Kurskod PPU450
Fortbildning
 • Högskolepoäng 5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2020-08-31 - 2020-11-08 (deltid 33%)
 • Plats Eskilstuna
 • Kurskod PPU449
Fortbildning
 • Högskolepoäng 5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2020-08-31 - 2020-11-08 (deltid 33%)
 • Plats Eskilstuna
 • Kurskod PPU430

Kurser du kan söka till vårterminen 2021

Fortbildning
 • Högskolepoäng 5 HP
 • Utbildningsnivå G
 • Starttid, sluttid och studietakt 2021-03-29 - 2021-06-06 (deltid 33%)
 • Plats Eskilstuna
 • Kurskod PPU213
Fortbildning
 • Högskolepoäng 5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2021-03-29 - 2021-06-06 (deltid 33%)
 • Plats Eskilstuna
 • Kurskod PPU441

Premium

Kurserna ingår i projektet Premium där MDH erbjuder kurser som syftar till att ge industrin kunskaper att driva en hållbar och smart produktion.

För företag som vill samarbeta om kompetensutveckling