Text

Vi arbetar tillsammans med Mälardalens studentkår (MDS) för att du ska få en så givande studietid som möjligt. Vi vill ge dig möjligheten att påverka din utbildning och ge dig en trygg plattform att stå på när dina studier avslutas.

Mälardalens studentkår

Mälardalens studentkår

Vi arbetar tillsammans med Mälardalens studentkår för att du ska få en så givande studietid som möjligt. Vi vill ge dig möjligheten att påverka din utbildning och ge dig en trygg plattform att stå på när dina studier avslutas.

Studentkåren

Mälardalens studentkår (MDS) är den officiella studentkåren vid MDH och är verksamma på båda campusorterna. MDS består av studenter som arbetar för att din studietid ska bli så bra som möjligt genom att anordna studiesociala aktiviteter och möjligheter att skapa nätverk inom näringslivet. Målet är att alla medlemmar ska vara trygga och känna att de tillhör en positiv gemenskap. MDS arbetar också för studenters rättighet att påverka sin utbildning och studiemiljö.

Medlemmar i studentkåren har också förmåner i form av bland annat rabatter.

Mälardalens studentkår Länk till annan webbplats.

Linjeföreningar

Vid MDH finns linjeföreningar som arbetar för att göra din studietid så bra som möjligt. Linjeföreningarna består av ideellt engagerade studenter och är knutna till särskilda program vid högskolan. De arbetar huvudsakligen med utbildningsbevakning och studiesociala aktiviteter. Dessutom fyller de en viktig funktion vid introduktionen av nya studenter på högskolan genom fadderverksamheten. I det arbetet delar de med sig av sina erfarenheter och välkomnar de nya studenterna till högskolan så de får en möjlighet att känna sig som en del av gemenskapen.

Linjeföreningar på MDH Länk till annan webbplats.

Studentinflytande

Ett av MDH:s och MDS:s viktigaste uppdrag är att se till att du har möjlighet att påverka din utbildning genom studentinflytande. Det är för att säkra kvaliteten i alla utbildningar utifrån ett studentperspektiv. Mycket av studentkårens arbete är förebyggande. Exempel på frågor som drivits till nytta för studenter är tentafria helger, anonyma salstentamen, fler avgångar med utbildningslinjen, bättre kursvärderingar och påminnelse till salstentamen.

En studentrepresentant är en person som utses av MDS för att representera andra studenter i frågor som handlar om utbildning och studiemiljö på MDH. Studentrepresentanten kallas till olika möten på högskolan och har möjlighet att vara med och påverka beslut som tas.

Din studiemiljö

För att MDH:s verksamhet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att du som student berättar vad du tycker. Det finns flera olika sätt att vara med och påverka din studiemiljö på högskolan, bland annat genom Mälardalens studentkår.

Läs mer

Kontakt

Vill du komma i kontakt med Mälardalens studentkår?

Kontakta studentkåren
Till toppen