Text

Här hittar du hjälp för att kunna utveckla ditt skrivande under din tid på högskolan.

Akademiskt skrivande

Akademiskt skrivande

Välkommen till högskolans sida för skrivande. Här hittar du hjälp för att kunna utveckla ditt skrivande under din tid på högskolan.

Det akademiska skrivandet är en naturlig del av alla utbildningar på högskolenivå och som avslutning på ditt program ska du skriva ett examensarbete vilket ställer höga krav på ditt skriftspråkskunnande. Det finns alltså all anledning att arbeta med ditt skrivande genom hela din utbildning för att på så sätt nå den nivå som krävs av dig.

Vi som arbetar med akademiskt skrivande kommer ut och föreläser, håller seminarier och workshops och har handledning direkt på ditt program men det går också bra att kontakta oss för att få hjälp att komma vidare med ditt skrivande.

Språkresurser som kan hjälpa dig i ditt skrivande

Mycket i ditt skrivande kan du förbättra på egen hand. Till att börja med finns det mjukvara som du som student kan ladda ner för att självständigt utveckla ditt skrivande.

Ordbehandlingsprogram Stavarex

Stavarex är en tjänst som är noggrannare än Words eget ordbehandlingsprogram, och som ger förslag på alternativ. För att ladda ner programmet, krävs det att du är inloggad på ditt studentkonto.

Stavarexlänk till annan webbplats

Svenska akademins ordlista

Svenska akademin erbjuder SAOL (Svenska akademiens ordlista), som hjälper dig hitta ordens olika former, såsom verbens alla tidsformer och pluralformer av alla substantiv. Denna tjänst finns också som gratis app till din telefon.

Svenska Akademiens tjänsterlänk till annan webbplats


Svensk ordbok

Svenska akademin har även tjänsten SO (Svensk ordbok), som är oumbärlig när det gäller att se i vilket sammanhang ett ord kan användas. Använd aldrig ett ord från en synonymlista eller en översättning utan att konsultera SO. Här kan du se hur ord kan användas i idiomatiska uttryck, och vilka prepositioner som kan användas tillsammans med ditt ord. Denna tjänst finns också som app till din telefon.

Svenska Akademiens tjänsterlänk till annan webbplats

Instruktionsfilm för hur du använder appen svensk ordboklänk till annan webbplats


Svenska akademins ordbok

SAOB (Svenska akademiens ordbok) är en tjänst för dig som vill fördjupa dig i ordens historik och etymologi.

Svenska Akademiens tjänsterlänk till annan webbplats


Akademisk ordlista

Gäteborgs univeristet har utvecklat en akademisk ordlista som ger dig hjälp att förstå hur de vanligaste akademiska orden ska användas, och som även ger en engelsk översättning. Slå upp sidan med "akademiskt ordnad" och se vilken siffra ordet har, för att sedan hitta ordets användning i den utförliga listan.

Akademisk ordlistalänk till annan webbplats


Frasbanken ger förslag på formuleringar

För dig som vill ha hjälp att formulera dig akademiskt finns frasbanken, där du utgår från vilken del av texten du skriver och får förslag på formuleringar baserat på vad du är ute efter att uttrycka.

Frasbankenlänk till annan webbplats


Korpuslistan ger exempel på hur ord används i sammanhang

I en korpuslista kan du få otaliga exempel på hur ord används i texter, och om du är osäker på hur ett ord ska användas i ett sammanhang, är den ovärderlig. Du skriver in aktuellt ord i sökrutan, och får fram exemplen i fältet nedanför. Tänk på att tjänsten söker efter ordet i väldigt många källtexter, så att det kan ta några sekunder innan exemplen kommer fram.

Korpuslistalänk till annan webbplats


Svenska skrivregler

Språkrådet ger ut boken Svenska skrivregler, som är en ändamålsenlig hjälp för den som skriver akademisk text.

Svenska skrivreglerlänk till annan webbplats

Språkrådets resurser för dig som skriver länk till annan webbplats

Film om de/dem länk till annan webbplatsFilm om var/vartlänk till annan webbplats


Myndigheternas skrivregler

Ett bra alternativ som finns online är Myndigheternas skrivregler, där du har tillgång till mängder av tips för skrivande.

Myndigheternas skrivreglerlänk till annan webbplats


TorTalk läser upp din text

TorTalk är en tjänst som läser upp din text, vilket gör det lättare att upptäcka missar och obegripligheter. För att ladda ner programmet, krävs det att du är inloggad på ditt studentkonto.

TorTalklänk till annan webbplats


Språkguider för dig som har svenska som andraspråk

Språkguide för dig som har svenska som andra språk länk till annan webbplats

Filmer för dig som behöver förbättra svenskanlänk till annan webbplats 


Få hjälp med röd tråd i din text

Det finns resurser gällande konnektorer (sammanhangsmarkörer) som kan hjälpa dig få ett bra flyt och röd tråd i din text.

Konnektorer (sammanhangsmarkörer)länk till annan webbplats

Konnektorer och referatmarkörer länk till annan webbplats

Hjälphäfte svenska s. 4-5 berör referatmarkörer länk till annan webbplats


Hjälp med meningsuppbyggnad

Här finns resurser som hjälper dig hålla koll på meningsbyggnad och huvud- och bisatser.

Huvud- och bisatserlänk till annan webbplats

Film 1 om bisatserlänk till annan webbplats

Film 2 om bisatserlänk till annan webbplats


Utveckla ditt akademiska språk grammatiskt

Här finns en film för den som vill utveckla sitt akademiska språk (utgår från grammatik).

Film om att utveckla det akademiska språketlänk till annan webbplats


Tips på hur du förstår akademiska texter

Att förstå hur man läser akademiska texter är nyckeln både till att förstå dem och att kunna skriva egna texter.

Tips på hur du tar dig an akademiska texterlänk till annan webbplats


Word som hjälpmedel vid akademiskt skrivande

Här hittar du länkar som skall hjälpa dig att bättre använda de resurser som finns för att underlätta ditt akademiska skrivande.

Film: Så använder du word för…

1. Referenshanteringlänk till annan webbplats

2. Plagieringlänk till annan webbplats

3. Formatmallar/ innehållsförteckninglänk till annan webbplats


Skrivguider som hjälper dig med upplägg, struktur och referenser

Det finns ett flertal skrivguider som kan underlätta skrivprocessen, och du kommer själv hitta din favorit bland dessa guider.


Skrivguiden.se

Skrivguiden.se är tydligt strukturerad och har många värdefulla delar, såsom "Uppsatsens delar", som hjälper dig strukturera din text, och "Skapa sammanhang", som hjälper dig få en tydlig röd tråd i din text.

Skrivguiden.länk till annan webbplatsse


Uppsatsens olika delar

Den här resursen ger dig god hjälp att strukturera din text.

Uppsatsens olika delar länk till annan webbplats


Guide om uppsatsskrivande med fokus på tekniken

För dig som vill fördjupa dig finns en omfattande guide med fokus på uppsatsskrivande och dess teknik. Guiden berör vad du kan skriva i olika kapitel, tips kring tempus och en del knepiga begrepp, om hur du kan formulera ett syfte och en frågeställning. Dessutom finns tips på hur du rent tekniskt får till en snygg och lättläst text.

Guide uppsatsskrivandelänk till annan webbplats


Hur du hantrear referenser

Plagiathandboken är en resurs som hjälper dig att förstå hur referenser ska hanteras.

Plagiathandbokenlänk till annan webbplats

Film om referenser länk till annan webbplats 


Kurser i akademiskt skrivande


Lunds universitet

Om du vill läsa en kurs i akademiskt skrivande rekommenderas MOOC-kursen för akademiskt skrivande vid Lunds universitet. Den ges både på engelska och svenska, och kan varmt rekommenderas för den som vill utveckla sitt akademiska skrivande. Om du inte hinner gå hela kursen, men vill ha tillgång till föreläsningarna, finns dessa på youtubelänk till annan webbplats.

MOOC-kursen för akademiskt skrivande vid Lund universitetlänk till annan webbplats

Föreläsningar från MOOC-kursen för akademiskt skrivande på youtubelänk till annan webbplats


Göteborgs universitet

Göteborgs universitet har också skapat filmer om akademiskt skrivande. Dessa passar särskilt bra för dig som är ny student och behöver en introduktion.

Filmer från Göteborgs universitet om akademiskt skrivandelänk till annan webbplats


Litteratur

Ask, Sofia (2011). Hållbara texter: Grunderna i formellt skrivande. Liber:Stockholm

Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis och Løkensgard Hoel, Torlaug (2011). Skriva för att lära. Studentlitteratur:Lund

Forsberg, Camilla (2014). Lär dina studenter att skriva. Studentlitteratur:Lund

Lokensgard Hoel, Tourlag (2013). Skriva på universitet och högskolor. En bok för lärare och studenter. Studentlitteratur:Lund


Handledning eller mer information

För handledning eller mer information,
kontakta Sara Ekstrand eller Malin Larsson.

Universitetsadjunkt

Sara Ekstrand

021-10 15 98

sara.ekstrand@mdh.se

Universitetsadjunkt

Malin Larsson

021-10 70 77

malin.larsson@mdh.se

Till toppen