Text

Här hittar du hjälp för att kunna utveckla ditt skrivande under din tid på högskolan.

Akademiskt skrivande

Akademiskt skrivande

Välkommen till Mälardalens högskolas sidor för skrivande. Här hittar du all hjälp du behöver för att kunna utveckla ditt skrivande under din tid på högskolan.

Det akademiska skrivandet är en naturlig del av alla utbildningar på högskolenivå och som avslutning på ditt program ska du skriva ett examensarbete vilket ställer höga krav på ditt skriftspråkskunnande. Det finns alltså all anledning att arbeta med ditt skrivande genom hela din utbildning för att på så sätt nå den nivå som krävs av dig.

Vi som arbetar med akademiskt skrivande kommer ut och föreläser, håller seminarier och workshops och har handledning direkt på ditt program men det går också bra att kontakta oss för att få hjälp att komma vidare med ditt skrivande.


Språkresurser

Mycket i ditt skrivande kan du förbättra på egen hand. Till att börja med finns det mjukvara som du som student kan ladda ner för att självständigt utveckla ditt skrivande. StavaRexlänk till annan webbplats är en tjänst som är noggrannare än Words eget ordbehandlingsprogram, och som ger förslag på alternativ. TorTalklänk till annan webbplats är en annan tjänst som läser upp din text, vilket gör det lättare att upptäcka missar och obegripligheter. För att ladda ner dessa program, krävs det att du är inloggad på ditt studentkonto

Svenska Akademiens tjänsterlänk till annan webbplats kan vara till stor hjälp för att hantera språket under skrivprocessen:

  • Den första tjänsten är SAOL (Svenska akademiens ordlista), som hjälper dig hitta ordens olika former, såsom verbens alla tidsformer och pluralformer av alla substantiv. Denna tjänst finns också som gratis app till din telefon.
  • Den andra tjänsten är SO (Svensk ordbok), som är oumbärlig när det gäller att se i vilket sammanhang ett ord kan användas. Använd aldrig ett ord från en synonymlista eller en översättning utan att konsultera SO. Här kan du se hur ord kan användas i idiomatiska uttryck, och vilka prepositioner som kan användas tillsammans med ditt ord. Denna tjänst finns också som app till din telefon. En instruktionsfilm för hur du använder den hittar du härlänk till annan webbplats.
  • Den tredje tjänsten, SAOB (Svenska akademiens ordbok), är en tjänst för dig som vill fördjupa dig i ordens historik och etymologi.

För dig som vill ha hjälp att formulera dig akademiskt finns Frasbankenlänk till annan webbplats, där du utgår från vilken del av texten du skriver och får förslag på formuleringar baserat på vad du är ute efter att uttrycka. Frasbanken har en del som hanterar referenser, och din text kommer att gynnas av att du vet hur du kan använda referatmarkörer för att föra fram dina referenser på ett genomtänkt sätt. Härlänk till annan webbplats finns en lista på olika referatmarkörer/referatverb.

GU har utvecklat en akademisk ordlistalänk till annan webbplats som ger dig hjälp att förstå hur de vanligaste akademiska orden ska användas, och som även ger en engelsk översättning. Slå upp sidan med "akademiskt ordnad" och se vilken siffra ordet har, för att sedan hitta ordets användning i den utförliga listan.

I en korpuslistalänk till annan webbplats kan du få otaliga exempel på hur ord används i texter, och om du är osäker på hur ett ord ska användas i ett sammanhang, är den ovärderlig. Du skriver in aktuellt ord i sökrutan, och får fram exemplen i fältet nedanför. Tänk på att tjänsten söker efter ordet i väldigt många källtexter, så att det kan ta några sekunder innan exemplen kommer fram.

Språkrådet ger ut boken Svenska skrivreglerlänk till annan webbplats, som är en ändamålsenlig hjälp för den som skriver akademisk text. Då denna bok inte finns online, finns ett bra alternativ i Myndigheternas skrivreglerlänk till annan webbplats, där du har tillgång till mängder av tips för skrivande. Språkrådet länk till annan webbplatshar resurser som kan vara av intresse för dig som skriver, med bland annat frågor och svar kring språk.

 

Kurs i akademiskt skrivande

MOOC-kurser är kurser som är öppna för alla och som du enkelt deltar i genom att skapa ett inlogg. Istället för poäng får du ett intyg som visar att du har deltagit i kursen. MOOC-kurser är ofta självstudiekurser där det inte finns lärare närvarande.

Om du vill läsa en kurs i akademiskt skrivande rekommenderas MOOC-kursenlänk till annan webbplats för akademiskt skrivande vid Lunds universitet. Den ges både på engelska och svenska, och kan varmt rekommenderas för den som vill utveckla sitt akademiska skrivande. Om du inte hinner gå hela kursen, men vill ha tillgång till föreläsningarna, finns dessa på YouTubelänk till annan webbplats.

För dig som har svenska som andraspråk och behöver vässa dina språkkunskaper finns denna MOOC-kurslänk till annan webbplats som fokuserar svenska som andraspråk på en akademisk nivå. Du kan antingen välja att läsa den som en kurs eller bara använda materialet som stöd för din språkutveckling.

Bild på skylt med texten akademiska

 

Skrivguider

Det finns ett flertal skrivguider som kan underlätta skrivprocessen, och du kommer själv hitta din favorit bland dessa guider.

Skrivguiden.länk till annan webbplatsse är tydligt strukturerad och har många värdefulla delar, såsom "Uppsatsens delar", som hjälper dig strukturera din text, och "Skapa sammanhang", som hjälper dig få en tydlig röd tråd i din text.

Resursen Uppsatsens olika delar länk till annan webbplatsger också god hjälp att strukturera din text.

En mer omfattande guide med fokus på tekniken finns här. länk till annan webbplats

Härlänk till annan webbplats finns en omfattande språkguide för dig som har svenska som andraspråk, och här finns filmer för dig som behöver förbättra svenskan.länk till annan webbplats

Plagiathandboken länk till annan webbplatsär en resurs som hjälper dig att förstå hur referenser ska hanteras.

 

Specifika resurser

Här samlar vi olika specifika språkresurser. Här finns en resurs gällande konnektorer (sammanhangsmarkörer) länk till annan webbplatssom kan hjälpa dig få ett bra flyt och röd tråd i din text. Här finns en annan resurs som samlar konnektorer och referatmarkörer (särskilt s. 4-5)länk till annan webbplats. Här finns en resurs som hjälper dig hålla koll på meningsbyggnad och huvud- och bisatser.länk till annan webbplats

Att förstå hur man läser akademiska texter är nyckeln både till att förstå dem och att kunna skriva egna texter. Härlänk till annan webbplats finns tips på hur du kan ta dig an denna typ av text.

 

Filmer

Göteborgs universitet länk till annan webbplatshar filmer om akademiskt skrivande. Dessa passar särskilt bra för dig som är ny student och behöver en introduktion.

Här finns en film för den som vill utveckla sitt akademiska språk (utgår från grammatik). Film om att utveckla det akademiska språketlänk till annan webbplats

Här kan du lära dig mer om specifika språkliga problem:

Två filmer om bisatser: Film 1 om bisatserlänk till annan webbplats och Film 2 om bisatserlänk till annan webbplats

Film om de/dem länk till annan webbplats

Film om var/vartlänk till annan webbplats

Film om referenser länk till annan webbplats

 

Datorn som hjälpmedel vid akademiskt skrivande

Här hittar du länkar som skall hjälpa dig att bättre använda de resurser som finns för att underlätta ditt akademiska skrivande.

Film: Så använder du word för…

Referenshanteringlänk till annan webbplats

Pagineringlänk till annan webbplats

Formatmallar/ innehållsförteckninglänk till annan webbplats

 

Litteratur

Andersen Øyen, Simen & Solheim, Birger (2015) Akademiskt skrivande - En skrivhandledning. Gleerups

Ask, Sofia (2011). Hållbara texter: Grunderna i formellt skrivande. Liber

Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna. (2015). Akademiskt läsande och skrivande. Studentlitteratur

Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis & Løkensgard Hoel, Torlaug (2011). Skriva för att lära. Studentlitteratur

Ekengren, Ann-Marie & Hinnfors, Jonas (2012) Uppsatshandbok - Hur du lyckas med din uppsats. Studentlitteratur

Forsberg, Camilla (2014). Lär dina studenter att skriva. Studentlitteratur

Lokensgard Hoel, Torlaug (2013). Skriva på universitet och högskolor. En bok för lärare och studenter. Studentlitteratur

Norberg Brorsson, Birgitta & Ekberg, Karin (2012) Uppsatshandledning och skrivutveckling i högre utbildning - Om det självständiga arbetet och skrivande i alla ämnen. Liber

Handledning eller mer information

För handledning eller mer information,
kontakta Sara Ekstrand eller Malin Larsson.

Universitetsadjunkt

Sara Ekstrand

021-10 15 98

sara.ekstrand@mdh.se

Universitetsadjunkt

Malin Larsson

021-10 70 77

malin.larsson@mdh.se

Till toppen