Text

Välkommen till högskolans sida för skrivande. Här hittar du hjälp för att kunna utveckla ditt skrivande under din tid på högskolan.

Anmälan till kurser inom program

Akademiskt skrivande

Välkommen till högskolans sida för skrivande. Här hittar du hjälp för att kunna utveckla ditt skrivande under din tid på högskolan.

Det akademiska skrivandet är en naturlig del av alla utbildningar på högskolenivå och som avslutning på ditt program ska du skriva ett examensarbete vilket ställer höga krav på ditt skriftspråkskunnande. Det finns alltså all anledning att arbeta med ditt skrivande genom hela din utbildning för att på så sätt nå den nivå som krävs av dig.

Vi som arbetar med akademiskt skrivande kommer ut och föreläser, håller seminarier och workshops och har handledning direkt på ditt program men det går också bra att kontakta oss för att få hjälp att komma vidare med ditt skrivande.

Språkresurser

Mycket i ditt skrivande kan du förbättra på egen hand. Till att börja med finns det mjukvara som du som student kan ladda ner för att självständigt utveckla ditt skrivande.

  • StavaRexlänk till annan webbplats är en tjänst som är noggrannare än Words eget ordbehandlingsprogram, och som ger förslag på alternativ.
  • TorTalklänk till annan webbplats är en annan tjänst som läser upp din text, vilket gör det lättare att upptäcka missar och obegripligheter. För att ladda ner dessa program, krävs det att du är inloggad på ditt studentkonto.

1. Den första tjänsten är SAOL (Svenska akademiens ordlista), som hjälper dig hitta ordens olika former, såsom verbens alla tidsformer och pluralformer av alla substantiv. Denna tjänst finns också som gratis app till din telefon.

2. Den andra tjänsten är SO (Svensk ordbok), som är oumbärlig när det gäller att se i vilket sammanhang ett ord kan användas. Använd aldrig ett ord från en synonymlista eller en översättning utan att konsultera SO. Här kan du se hur ord kan användas i idiomatiska uttryck, och vilka prepositioner som kan användas tillsammans med ditt ord. Denna tjänst finns också som app till din telefon. En instruktionsfilm för hur du använder den hittar du härlänk till annan webbplats.

3. Den tredje tjänsten, SAOB (Svenska akademiens ordbok), är en tjänst för dig som vill fördjupa dig i ordens historik och etymologi.

  • För dig som vill ha hjälp att formulera dig akademiskt finns frasbankenlänk till annan webbplats, där du utgår från vilken del av texten du skriver och får förslag på formuleringar baserat på vad du är ute efter att uttrycka.
  • GU har utvecklat en akademisk ordlistalänk till annan webbplats som ger dig hjälp att förstå hur de vanligaste akademiska orden ska användas, och som även ger en engelsk översättning. Slå upp sidan med "akademiskt ordnad" och se vilken siffra ordet har, för att sedan hitta ordets användning i den utförliga listan.
  • I en korpuslistalänk till annan webbplats kan du få otaliga exempel på hur ord används i texter, och om du är osäker på hur ett ord ska användas i ett sammanhang, är den ovärderlig. Du skriver in aktuellt ord i sökrutan, och får fram exemplen i fältet nedanför. Tänk på att tjänsten söker efter ordet i väldigt många källtexter, så att det kan ta några sekunder innan exemplen kommer fram.
  • Språkrådet ger ut boken Svenska skrivreglerlänk till annan webbplats, som är en ändamålsenlig hjälp för den som skriver akademisk text. Då denna bok inte finns online, finns ett bra alternativ i Myndigheternas skrivreglerlänk till annan webbplats, där du har tillgång till mängder av tips för skrivande. Språkrådet länk till annan webbplatshar resurser som kan vara av intresse för dig som skriver, med bland annat frågor och svar kring språk.


Kurs i akademiskt skrivandxe

Om du vill läsa en kurs i akademiskt skrivande rekommenderas MOOC-kursenlänk till annan webbplats för akademiskt skrivande vid Lunds universitet. Den ges både på engelska och svenska, och kan varmt rekommenderas för den som vill utveckla sitt akademiska skrivande. Om du inte hinner gå hela kursen, men vill ha tillgång till föreläsningarna, finns dessa på youtubelänk till annan webbplats.

Göteborgs universitet länk till annan webbplatshar också skapat filmer om akademiskt skrivande. Dessa passar särskilt bra för dig som är ny student och behöver en introduktion.


Skrivguider

Det finns ett flertal skrivguider som kan underlätta skrivprocessen, och du kommer själv hitta din favorit bland dessa guider.

  • Skrivguiden.länk till annan webbplatsse är tydligt strukturerad och har många värdefulla delar, såsom "Uppsatsens delar", som hjälper dig strukturera din text, och "Skapa sammanhang", som hjälper dig få en tydlig röd tråd i din text.

En mer omfattande guide med fokus på tekniken finns här. länk till annan webbplats

  • Plagiathandboken länk till annan webbplatsär en resurs som hjälper dig att förstå hur referenser ska hanteras.


Specifika resurser

Här samlar vi olika specifika språkresurser.

  • Att förstå hur man läser akademiska texter är nyckeln både till att förstå dem och att kunna skriva egna texter. Härlänk till annan webbplats finns tips på hur du kan ta dig an denna typ av text.


Filmer

  • Här kan du lära dig mer om specifika språkliga problem:

Två filmer om bisatser: Film 1 om bisatserlänk till annan webbplats och Film 2 om bisatserlänk till annan webbplats


Datorn som hjälpmedel vid akademiskt skrivande

Här hittar du länkar som skall hjälpa dig att bättre använda de resurser som finns för att underlätta ditt akademiska skrivande.

Film: Så använder du word för…

1. Referenshanteringlänk till annan webbplats

2. Pagineringlänk till annan webbplats

3. Formatmallar/ innehållsförteckninglänk till annan webbplats


Litteratur

Ask, Sofia (2011). Hållbara texter: Grunderna i formellt skrivande. Liber:Stockholm

Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis och Løkensgard Hoel, Torlaug (2011). Skriva för att lära. Studentlitteratur:Lund

Forsberg, Camilla (2014). Lär dina studenter att skriva. Studentlitteratur:Lund

Lokensgard Hoel, Tourlag (2013). Skriva på universitet och högskolor. En bok för lärare och studenter. Studentlitteratur:Lund


Utveckla ditt skrivande på våra drop in tider i biblioteket

Vi erbjuder även hjälp med ditt uppsatsskrivande.

Läs mer

Handledning eller mer information

För handledning eller mer information,
kontakta Sara Ekstrand eller Malin Larsson.

Universitetsadjunkt

Sara Ekstrand

+4621101598

sara.ekstrand@mdh.se

Universitetsadjunkt

Malin Larsson

+4621107077

malin.larsson@mdh.se