Text

Lärmiljöers betydelse för barns läs- och skrivutveckling i förskoleklass

Syftet med studien är att fördjupa förståelsen av lärares perspektiv på barns skriftspråksutveckling i förskoleklass.

Avslutat

Start

2015-09-01

Avslut

2018-12-31

Huvudfinansiering

Mälardalens högskola

Medfinansiering

Västerås stad

Projektansvarig vid MDH

Universitetsadjunkt i specialpedagogik/Doktorand

Susanna Andersson

021-10 13 71

susanna.andersson@mdh.se

Till toppen