Text

Informationsdesign

SONOTOPIA

SONOTOPIA syftar till att kombinera ljud med historiska föremål genom utveckling av ett ”tangible intangible interface” dvs. ett gränssnitt som balanserar mellan det materiella och immateriella.

Avslutat

Start

2014-05-31

Avslut

2015-05-31

Huvudfinansiering

Innovativ kultur

Forskargrupp

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor i datavetenskap

Baran Cürüklü

021-10 31 71

baran.curuklu@mdh.se

Bakgrund

SONOTOPIA syftar till att kombinera ljud med historiska föremål genom utveckling av ett ”tangible intangible interface” dvs. ett gränssnitt som balanserar mellan det materiella och immateriella. Informationsdesign & Inbyggda system från MdH samarbetar i detta projekt med Historiska museet i Stockholm. Både studenter och en ljudkonstnär kommer att vara inblandade i projektet. Vi vill i detta projekt sammanföra kulturföremål och besökare från en etablerad samhällelig institution med ljudkonst och senaste utvecklingen inom forskningen inom datavetenskap och interaktion/informationsdesign. Under hösten 2014-till våren 2015 kan alla intresserade ta del av projektet i en av Historiska museets utställningar.

Till toppen