Text

Projektlista - huvudfinansiär: Innovativ kultur

  • SONOTOPIA syftar till att kombinera ljud med historiska föremål genom utveckling av ett ”tangible intangible interface” dvs. ett gränssnitt som balanserar mellan det materiella och immateriella.


    Projektansvarig vid MDH: Baran Cürüklü

    Huvudfinansiering: Innovativ kultur