Text

Säkerhetskritisk teknik

Värdedriven innovation och framsyn

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Robotik

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Lean and Green Production Navigator

This project contributes to strengthen the improvement capability of production systems. This project takes the lean production approach one step further by investigating how to integrate environmental consciousness in lean concepts and how to support work station development.

Avslutat

Start

2011-06-01

Avslut

2013-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Description of the project

This project contributes to strengthen the improvement capability of production systems. This project takes the lean production approach one step further by investigating how to integrate environmental consciousness in lean concepts and how to support work station development.

The following areas are addressed in specific in this project:

  • Green Lean shop floor (WP 1)
  • Workstation optimization (WP 2)
  • Lean & Green Commitment (WP 3).
Till toppen