Text

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Robotik

Säkerhetskritisk teknik

Värdedriven innovation och framsyn

DigiFuture

DigiFuture is a program for companies who wants to start their digitalisation journey. The program consists of coaching at one's own company and joint meetings with other companies.

Avslutat

Projektets webbplats

Start

2018-09-01

Avslut

2020-01-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Description of the project

DigiFuture is a program for companies who wants to start their digitalisation journey. The program consists of coaching at one's own company and joint meetings with other companies. DigiFuture will increase competence, learning and development ability, but also guide the participating companies to continued support. The program is aimed at industrial companies and industrial service companies in Sörmland, Västmanland and Stockholm.

Till toppen