Text

Projektlista - huvudfinansiär: Tillväxtverket

 • DigiFuture is a program for companies who wants to start their digitalisation journey. The program consists of coaching at one's own company and joint meetings with other companies.


  Projektansvarig vid MDH: Anna Bird

  Huvudfinansiering: Tillväxtverket

  Samarbetspartners: Blue Institute, Piia, Produktionslyftet, Södertälje Science Park, Automation Region

 • In light of the changes the industry and Sweden are facing, the project will mobilise Mälardalen's companies and eastern central Sweden's actors to clarify the corporate support initiatives that are offered. This in order to accelerate the pace of change and offer more companies access to the system's development opportunities.


  Projektansvarig vid MDH: Anna Bird

  Huvudfinansiering: Tillväxtverket

  Samarbetspartners: Eskilstuna Fabriksförening, Södertälje Science Park, Stiftelsen Svensk Industridesign

 • Digilyftet will create a method for supporting SMEs through the digitalisation process.


  Projektansvarig vid MDH: Anna Bird

  Huvudfinansiering: Tillväxtverket

  Samarbetspartners: Göteborgs Tekniska College, RISE Research Institutes of Sweden, Blue Institute, MITC, SICS Swedish ICT - the Swedish institute of computer science, Swerea IVF

 • Projektet ska skapa en utvecklingsnod för energilösningar i världsklass som ska tillgodose enskilda små och mellanstora företags behov av utvecklingskompetens, test- och demonstrationsmiljöer, internationell affärsutveckling samt strategisk marknadsföring.


  Projektansvarig vid MDH: Fredrik Wallin

  Huvudfinansiering: Tillväxtverket, Europeiska regionala utvecklingsfonden

  Samarbetspartners: Create Business Incubator Mälardalen, SynerLeap powered by ABB, Energimyndigheten, Mälarenergi, Studsvik Nuclear, STUNS-stiftelsen

 • The aim of the project is to further evaluate the system and to evaluate more applications for the sensor system.


  Projektansvarig vid MDH: Mia Folke

  Huvudfinansiering: Tillväxtverket

  Samarbetspartners: Physiotest

 • I projektet NRGY HUB utvecklas en unik miljö som ska öka möjligheterna för snabbare utveckling av nya energilösningar. Målet är att skapa virtuella och fysiska testbäddar, öppna data och olika affärsstödjande processer för innovatörer och företag.


  Projektansvarig vid MDH: Fredrik Wallin

  Huvudfinansiering: Tillväxtverket, Europeiska regionala utvecklingsfonden

  Samarbetspartners: Energimyndigheten, Mälarenergi, Create Business Incubator, SynerLeap powered by ABB, Studsvik Tech Park, STUNS, Region Västmanland

 • Syftet med projektet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svenska företag och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige.


  Projektansvarig vid MDH: Anna Bird

  Huvudfinansiering: Tillväxtverket, KK-stiftelsen, Vinnova

  Samarbetspartners: Chalmers tekniska högskola, Jönköping University, Kungliga tekniska högskolan (KTH), Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle, IF Metall, Swerea IVF, Teknikföretagen