Text

Artificiell intelligens och intelligenta system

Cyber-fysisk systemanalys

Energieffektivisering och minskning av utsläpp

Formell modellering och analys av inbyggda system

Förnybar energi

Heterogena system

Komplexa inbyggda system i realtid

Kvalitetsutveckling och praktikbaserad innovation

Lärande och optimering

Produkt- och produktionsutveckling

Programmeringsspråk

Simulering och optimering för framtida industriella applikationer

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Industriell programvaruteknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Ubiquitous Computing

BUMBLE - Blended Modelling for Enhanced Software and Systems Engineering

BUMBLE aims at providing an innovative system and software development framework based on blended modelling notations/languages (e.g. textual and graphical).

Start

2019-11-01

Planerat avslut

2022-11-01

Huvudfinansiering

Vinnova och ITEA

Medfinansiering

Alten Sverige AB, Saab, Unibap AB och Volvo AB

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor

Federico Ciccozzi

+4621151736

federico.ciccozzi@mdh.se

Goal of the project

BUMBLE aims at providing an innovative system and software development framework based on blended modelling notations/languages (e.g. textual and graphical). The framework provides automatic generation and management of fully-fledged blended modelling environments from arbitrary DSMLs. Blended modelling environments are expected to greatly boost the development of complex multi-domain systems by enabling seamless textual and graphical collaborative modelling.