Text

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Cyber-fysisk systemanalys

Formell modellering och analys av inbyggda system

Industriell programvaruteknik

Lärande och optimering

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Programmeringsspråk

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Ubiquitous Computing

Energieffektivisering och minskning av utsläpp

Förnybar energi

Komplexa inbyggda system i realtid

Heterogena system

Artificiell intelligens och intelligenta system

Programvarutestlaboratorium

Digitalisering

BUMBLE - Blended Modelling for Enhanced Software and Systems Engineering

BUMBLE aims at providing an innovative system and software development framework based on blended modelling notations/languages (e.g. textual and graphical).

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor

Federico Ciccozzi

021-15 17 36

federico.ciccozzi@mdh.se

No partial template found

Goal of the project

BUMBLE aims at providing an innovative system and software development framework based on blended modelling notations/languages (e.g. textual and graphical). The framework provides automatic generation and management of fully-fledged blended modelling environments from arbitrary DSMLs. Blended modelling environments are expected to greatly boost the development of complex multi-domain systems by enabling seamless textual and graphical collaborative modelling.

Till toppen