Text

Personcentrerad vård och kommunikation

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Välfärdsforskning

Långvarigt självständigt liv

Utvärdering av Tovertafel UP

Syftet med projektet var att utvärdera personals erfarenheter av att använda Tovertafel UP på en daglig verksamhet och om användandet av Tovertafel UP enligt personalen innebar någon utveckling för användarna med fokus på fysiska aktiviteter och interaktion.

Start

2019-03-01

Planerat avslut

2020-11-01

Huvudfinansiering

MDH

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor /Avdelningschef

Lena Talman

+4616153258

lena.talman@mdh.se