Text

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Välfärdsforskning

Långvarigt självständigt liv

Personcentrerad vård och kommunikation

Vård, återhämtning och hälsa

Utvärdering av Tovertafel UP

Syftet med projektet var att utvärdera personals erfarenheter av att använda Tovertafel UP på en daglig verksamhet och om användandet av Tovertafel UP enligt personalen innebar någon utveckling för användarna med fokus på fysiska aktiviteter och interaktion.

Avslutat

Start

2019-03-01

Avslut

2020-11-01

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor /Avdelningschef

Lena Talman

016-15 32 58

lena.talman@mdh.se

No partial template found

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer
Till toppen