Text

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Långvarigt självständigt liv

Medicinsk teknik

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

Datakommunikation

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Hållbart arbetsliv

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Vård, återhämtning och hälsa

Human

Personcentrerad vård: en litteraturstudie

Syftet är att genom litteraturstudier bidra till kunskapsutvecklingen inom personcentrerad vård.

Avslutat

Start

2018-10-01

Avslut

2020-01-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer
Till toppen