Text

Personcentrerad vård och kommunikation

Personcentrerad vård: en litteraturstudie

Syftet är att genom litteraturstudier bidra till kunskapsutvecklingen inom personcentrerad vård.

Avslutat

Start

2018-10-01

Avslut

2020-01-31

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor i vårdvetenskap

Martina Summer Meranius

021-10 14 79

martina.summer.meranius@mdh.se

No partial template found

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer
Till toppen