Text

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Långvarigt självständigt liv

Medicinsk teknik

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

Datakommunikation

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Hållbart arbetsliv

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Vård, återhämtning och hälsa

Human

Pappagruppers betydelse

The aim is to describe the father group leaders' perspectives on and experiences of father groups.

Avslutat

Start

2018-08-01

Avslut

2020-12-31

Samarbetspartners

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Parental classes consisting of only fathers, hereafter referred to as father groups, have existed in Sweden since the mid‐1990s.

Objective

To describe the father group leaders' perspectives on and experiences of father groups.

Method

A qualitative study was conducted using content analysis. Eleven individual interviews with father group leaders were conducted. An interview guide was used.

Settings and participants

The study was set in different parts of Sweden. The participants were eleven men who are father group leaders. They were recruited using the snowball method.

Findings

The father group leaders described how participants often have high education levels and orderly social circumstances. The leaders described that the groups increased the fathers' reflection about parenthood, which could benefit the whole family in both the short and long term. The father group leaders reported that some of the topics in the sessions directly influenced fathers to discuss issues regarding equality and their co‐parenting relationship. They also argued that participating in father groups might help convince fathers to take more parental leave and build stronger relationships with their partner and child.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer
Till toppen