Text

Projektlista - samarbetspartner: Karolinska Institutet

 • I projektet studerar vi hälsopromotion genom ökad följsamhet för icke-stillasittande livsstil hos personer i livsfasen från arbetsliv till pensionering. Projektet syftar till att öka följsamhet för ickestillasittande beteende.


  Projektansvarig vid MDH: Anne Söderlund

  Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

  Medfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: Akademin för ekonomi samhälle och teknik vid MDH, Akademin för innovation design och teknik vid MDH, Region Dalarna, Karolinska institutet, Region Västmanland

 • The aim is to describe the father group leaders' perspectives on and experiences of father groups.


  Projektansvarig vid MDH: Birgitta Kerstis

  Samarbetspartners: Karolinska Institutet

 • The proposed project will provide tools for the development of safety systems including a basis to continuously monitor and predict driver’s mental and physical (health) situation and based on these, can carry out suitable counter measurements to prevent/reduce accidents.


  Projektansvarig vid MDH: Shahina Begum

  Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

  Samarbetspartners: Karolinska Institutet, Autoliv, Hök instrument, Prevas, The Swedish National Road and Transport Research Institute, Volvo Cars