Text

Långvarigt självständigt liv

ORIENT

ORIENT är ett internationellt forskningsprojekt som fokuserar på användningen av vårdrobotar i äldreomsorg. ORIENT undersöker hur vårdrobotar kan användas, hur de ska introduceras samt vilken typ av stöd och information de olika intressenterna behöver (äldre personer, närstående, vårdare, serviceorganisationer m.fl.). Syftet är att utveckla metoder och modeller för bästa praxis för orientering (allmän kunskap om) till vårdrobotanvändning i äldreomsorgen.

Avslutat

Projektets webbplats

Start

2018-04-01

Avslut

2020-03-31

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor i vårdvetenskap

Christine Gustafsson

016-15 34 69

christine.gustafsson@mdh.se

No partial template found

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer
Till toppen