Text

Projektlista - huvudfinansiär: JPI MYBL

  • ORIENT är ett internationellt forskningsprojekt som fokuserar på användningen av vårdrobotar i äldreomsorg.


    Projektansvarig vid MDH: Christine Gustafsson

    Huvudfinansiering: JPI MYBL, Forte

    Samarbetspartners: Lappenranta-Lahti University of Technology LUT Lahti (Finland), Paderborn University Paderborn (Tyskland)