Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Datakommunikation

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Medicinsk teknik

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Vård, återhämtning och hälsa

Organisatoriskt och social arbetsmiljö i samverkan (OSAM)

MDH samverkar med Volvo Construction Equipment för att skapa sex utbildningsmoduler relaterade till organisatorisk och social arbetsmiljö. Fokus under projektets gång är på samverkansprocessen för att ta fram dessa moduler.

Start

2021-01-01

Planerat avslut

2022-09-30

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Detta projekt bygger på en tidigare studie där vi upptäckte att utbildning är en viktig ingrediens i riskbedömningsprocessen för att skapa en god arbetsmiljö och produktivitet. Utbildningen skapas tillsammans med Volvo CE – teoribaserad och anpassad I samverkan med chefer och skydsombud för att fungera i praktiken.

 • Inriktning är organisatorisk och social arbetsmiljo
 • Sex korta moduler som görs på distans
 • Framtagen av MDH och Volvo CE (chefer och medarbetare från tjänstemannasidan och produktion samt skyddsombud)

  Forskningsområde – Samverkansprocessen kommer att studeras och lärandet från detta publiceras i vetenskapliga tidsskrifter.

Projektmål

 • Samverka med chefer och skyddsombud för att skapa utbildningsmaterial som är teoribaserad och tillämpbar i praktiken för att bidra till en bättre arbetsmiljö
 • Studera och lära mer om samverkansprocessen vid framtagning av ett utbildningspaket
 • Studera och lära mer om deltagarnas uppfattning om vad som möjliggör och hindrar en process för att uppnå en god arbetsmiljö

Tillgänglig som uppdragsutbildning hösten 2022

 • Utifrån vårt lärande om samverkan och praktiskt tillämpning av modulerna kommer MDH att erbjuda modulerna som uppdragsutbildning
 • MDH är en godkänd utbildningsanordnare hos AFA forsäkring vilket innebär att delar av kostnaden för anställda att gå kursen ersätts av AFA forsäkring Länk till annan webbplats.
 • Anmäl intresse till rachael.tripney.berglund@mdh.seForskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Till toppen