Text

Projektlista - huvudfinansiär: Volvo Construction Equipment

 • Koordinerande och motiverande faktorer har stor betydelse för arbetsgruppers samarbete, för medarbetarnas individuella kreativitet och välbefinnande, vilket kan vara avgörande i organisationers utvecklingsprocesser. Genom gruppmedlemmars sociala interaktion under idéutveckling skapas gemensam förståelse för arbetsuppgifternas problematik och syftar till att uppnå gemensamma hållbara lösningar.


  Projektansvarig vid MDH: Bengt Köping Olsson

  Huvudfinansiering: Volvo Construction Equipment

  Samarbetspartners: Volvo Construction Equipment

 • MDH samverkar med Volvo CE för att skapa sex utbildningsmoduler relaterade till organisatorisk och social arbetsmiljö. Fokus under projektets gång är på samverkansprocessen för att ta fram dessa moduler.


  Projektansvarig vid MDH: Rachael Tripney Berglund

  Huvudfinansiering: Volvo Construction Equipment, MDH