Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Lärande och kunskapsutveckling hos nyutexaminerade sjuksköterskor

Syftet är att undersöka vad som underlättar respektive försvårar kunskapsöverföring mellan olika verksamhetssystem, samt vad som underlättar, respektive försvårar lärandet av sjuksköterskeyrket i vårdverksamheter.  

Avslutat

Start

2017-04-01

Avslut

2019-01-31

Huvudfinansiering

MDH

Samarbetspartners

Region Västmanland

Projektansvarig vid MDH

Professor i vårdvetenskap / Docent

Margareta Asp

016-15 37 53

margareta.asp@mdh.se

Detta projekt bygger på samverkan och samproduktion i forskning om utbildning och pedagogisk utveckling. De som ingår i projektet är Mälardalens högskola (MDH) HVV (Akademin för hälsa, vård och välfärd, avdelningen för vårdvetenskap och vårdpedagogik) och Region Västmanland (Lärcentrum). Projektet fokuserar på nyutexaminerade sjuksköterskors lärande och hur de utvecklar kunskap, dels under högskoleutbildning och dels under det första året som legitimerad sjuksköterska. Den nyutexaminerade sjuksköterskans övergång från att vara i högskolans verksamhetssystem till att befinna sig i hälso- och sjukvården som ett annat verksamhetssystem, utgör projektets kontext.

Frågeställningar

  1. Vad i relationen mellan högskole- och verksamhetsförlagda utbildningsmoment underlättar respektive försvårar lärande av sjuksköterskeyrket?
  2. Vad i den relationen har betydelse för utövandet av sjuksköterskeyrket under det första året i yrket?
  3. Vilken betydelse har de kunskapskulturer som de olika verksamheterna är bärare av, för utvecklingen i yrket?

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer
Till toppen