Text

Välfärdsforskning

Genomförandeplan med hjälp av bildstöd

Syftet är att materialet ska leda till ökad kommunikation och förståelse kring sin genomförandeplan, men också att öka brukarnas känsla av att kunna påverka och ha makt över sin egen livssituation, sina arbetsuppgifter, sin närmiljö etc.

Avslutat

Start

2019-06-01

Avslut

2020-10-01

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor /Avdelningschef

Lena Talman

016-15 32 58

lena.talman@mdh.se

No partial template found

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer
Till toppen