Text

Välfärdsforskning

Genomförandeplan med hjälp av bildstöd

Syftet är att materialet ska leda till ökad kommunikation och förståelse kring sin genomförandeplan, men också att öka brukarnas känsla av att kunna påverka och ha makt över sin egen livssituation, sina arbetsuppgifter, sin närmiljö etc.

Start

2019-06-01

Planerat avslut

2020-10-01

Huvudfinansiering

MDH

Forskargrupp

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor /Avdelningschef

Lena Talman

+4616153258

lena.talman@mdh.se