Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Datakommunikation

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Medicinsk teknik

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Vård, återhämtning och hälsa

Välfärdsforskning

Genomförandeplan med hjälp av bildstöd

Syftet är att materialet ska leda till ökad kommunikation och förståelse kring sin genomförandeplan, men också att öka brukarnas känsla av att kunna påverka och ha makt över sin egen livssituation, sina arbetsuppgifter, sin närmiljö etc.

Avslutat

Start

2019-06-01

Avslut

2020-10-01

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Till toppen