Text

Sweden Energy Accelerator

Syftet med projektet är att skapa en utvecklingsnod för energilösningar i världsklass – Sweden Energy Accelerator.

Avslutat

Start

2017-06-01

Avslut

2020-05-31

Huvudfinansiering

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Samarbetspartners

Synerleap powered by ABB, Mälarenergi, Energimyndigheten, Stuns Stiftelse, Create Business Incubator, Studsvik

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor

Fredrik Wallin

+4621103190

fredrik.wallin@mdh.se

Projektbeskrivning

Syftet med projektet är att skapa en utvecklingsnod för energilösningar i världsklass – Sweden Energy Accelerator. Denna ska tillgodose enskilda företagsbehov (SMF) av utvecklingskompetens, test- och demonstrationsmiljöer
(ToD-miljöer), internationell affärsutveckling och strategisk marknadsföring.

Projektet ska tillgodose Sveriges behov av ett sammanhållet, hållbart nav för energiteknik och systemtjänster på ett sätt som endast kan åstadkommas av en fördjupad samproduktion mellan internationella bolag, SMF, forskning och starka offentliga aktörer. Arbetet koordineras från Västerås som är ett starkt energicentrum i Sverige.

Projektmål

  • Att uppnå ökad resurseffektivitet genom utveckling och införande av energi- och klimateffektiva tekniker, beteendeförändringar samt samhällsplanerarinsatser.
  • Skapa en internationellt konkurrenskraftig utvecklingsnod för energieffektivisering som ska identifiera system- och kostnadseffektiva lösningar som utgår från en helhetssyn.
  • Skapa ett samproducerande nav i regionen östra Mellansverige (ÖMS) som bygger en långsiktig struktur för samägande.