Text

Investeringskalkyl för solceller

Projektets syfte är att utveckla en heltäckande analysmodell för investeringsbeslut för solcellsanläggningar. Modellen ska baseras på en internationellt etablerad modell för analys av produktionskostnad av energi (Levelized Cost Of Energy) som ska anpassas till svenska förhållanden.

Avslutat

Start

2015-07-01

Avslut

2016-09-01

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor

Bengt Stridh

021-10 73 52

bengt.stridh@mdh.se

No partial template found

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att utveckla en heltäckande analysmodell för investeringsbeslut för solcellsanläggningar. Modellen ska baseras på en internationellt etablerad modell för analys av produktionskostnad av energi (Levelized Cost Of Energy) som ska anpassas till svenska förhållanden.

Läs slutrapporten i projektetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Ladda hem investeringskalkylen

Välj filen för privatperson eller övriga. Beräkningarna görs på samma sätt i båda filerna men de förinställda ingångsvärdena är olika. Skicka gärna dina synpunkter till Bengt Stridh.

Filerna senast uppdaterade 2016-09-22.

PrivatpersonExcel

ÖvrigaExcel

Till toppen