Text

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Gruppen bedriver forskning om olika former av social utsatthet, som exempelvis ekonomisk utsatthet, våld och extremism inom området hälsa och välfärd.

 

Kontaktperson

Professor i socialt arbete

Christian Kullberg

016-15 36 36

christian.kullberg@mdh.se

Kontaktperson

Universitetslektor /docent i socialt arbete

Mehrdad Darvishpour

016-15 36 86

mehrdad.darvishpour@mdh.se

No partial template found

Gruppen har normkritiska perspektiv som analytisk ingång och i fokus står frågor om hur olika former av utsatthet, ojämlikhet och skev resursfördelning reproduceras och hur preventiva insatser inriktade på individer, grupper, organisationer/verksamheter, i lokalsamhället eller på nationell nivå fungerar. Den forskning som bedrivs har olika fokus, exempelvis:

  • studier av samhällets hantering och stöd till våldsoffer
  • socialtjänstens förebyggande insatser mot våld för personer med funktionshinder
  • samhällets organisering och insatser till nyanlända ungdomar
  • etnicitet och genus i hanteringen av hedersrelaterat våld
  • genus, maskulinitet och hälsa i rättspsykiatrisk vård
  • genus, ålder och etnicitet i samhällets hantering av och stöd till överskuldsatta.

Pågående forskningsprojekt

I avhandlingsprojektet studeras lokal aktivering av unga människor som lever med försörjningsstöd. Aktivering är en arbetsmarknadspolitisk insats som ska underlätta arbetslösas inträde på arbetsmarknaden. Studiens blickfång riktas mot de ungas villkor och identitetsskapande i ett aktiveringsprogram.


Projektansvarig vid MDH: Jonas Stier

Huvudfinansiering: Samhällskontraktet MKHV

Till toppen