Text

Utbildningsvetenskap och matematik


M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Forskargruppen M-TERM bedriver forskning inom matematikdidaktik. Gruppen studerar och utvecklar tillsammans med lärare och huvudmän matematikundervisning i grundskolan och gymnasiet. Syftet med forskningen är att utveckla klassrumsundervisning och att bidra till förståelse för vad som styr och stödjer matematiklärares arbete.

Kontaktperson

No partial template found

Forskarna fokuserar på två större forskningsprogram:

  • Bra matematikundervisning i Sverige, Finland, Flandern och USA.
  • Att utveckla matematikundervisning i stor skala.
  • Forskningsbaserade läromedel för rik matematikundervisning

Projekten handlar bland annat om hur forskarna tillsammans med kommuner storskaligt och långsiktigt kan utveckla matematikundervisning, utveckla forskningsbaserade läromedel i matematik, ta reda på vilka möjligheter till lärande som skapas inom Matematiklyftet samt hur digital teknik kan utveckla matematikundervisningen.

Gruppen samarbetar med forskare nationellt (exempelvis Umeå universitet och Örebro universitet) och internationellt (exempelvis University of Helsinki och University of Pennsylvania).

Pågående forskningsprojekt

Projektet syftar till att utveckla forskningsbaserade läromedel i matematik som är användbara i praktiken.


Projektansvarig vid MDH: Andreas Ryve

Huvudfinansiering: Sparbanken Rekarne, Eskilstuna kommun

Projektet studerar de olika villkor som uppträder i olika kulturella miljöer för att förstå hur olika typer av undervisningsresurser används i olika undervisningskulturer.


Projektansvarig vid MDH: Andreas Ryve

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Räkna med Västerås syftar till att Mälardalens högskola tillsammans med Västerås stad utveckla matematikundervisning i kommunen.


Projektansvarig vid MDH: Andreas Ryve

Huvudfinansiering: Västerås stad

Forskningen i projektet syftar till att bidra till internationell teoribildning om hur skrivit material som lärarhandledningar och kompetensutvecklingsmaterial kan stötta och styra matematiklärare.


Projektansvarig vid MDH: Andreas Ryve

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Till toppen