Text

Långvarigt självständigt liv

Antalet äldre personer och personer med funktionsnedsättning som har vård- och omsorgsbehov ökar, samtidigt som bristen på personal blir allt större. Detta innebär utmaningar inom hälso- och sjukvård och vård- och omsorgsorganisationer, samt ökade insatser av exempelvis anhörigvårdare och frivilligsektorn.

Införande och användande av hälso- och välfärdsteknik har en central roll för att underlätta dagens och morgondagens utmaningar och bidra till att främja ett långvarigt självständigt liv för personer med nuvarande eller framtida vård- och omsorgsbehov.

 

Forskargruppen bedriver forskning och forskningsrelaterade aktiviteter inom:

  • förutsättningar för ett långvarigt självständigt liv
  • ensamhet och social isolering
  • hälso- och välfärdsteknik
  • vård och omsorg för äldre personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom
  • äldre personers perspektiv på vård och omsorg
  • fallrisk och risk för undernäring på vård- och omsorgsboenden
  • anhörigstöd
  • arbetsförhållanden inom äldreomsorg

Forskningen sker i stor utsträckning i samverkan/samproduktion med målgrupperna, näringsliv och personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Forskargruppen har som mål att öka möjligheterna till, och stödja, ett långvarigt självständigt liv samt att bidra till forskningsbas i högskolans olika utbildningar inom hälsa och välfärd.

Kontaktperson

Universitetslektor i fysioterapi / Docent i fysioterapi

Petra Heideken Wågert

021-10 31 88

petra.heideken.wagert@mdh.se

Kontaktperson

Universitetslektor /Docent inom vårdvetenskap

Lena Marmstål Hammar

021-48 06 915

lena.marmstal.hammar@mdh.se

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Syftet med projektet är att utveckla, testa och implementera en webbplattform som syftar till att minska äldre personers sociala isolering och upplevelda ensamhet.


Projektansvarig vid MDH: Petra Heideken Wågert

Huvudfinansiering: Samhällskontraktet MKHV, Vinnova

Till toppen