Text

Human

Forskargruppen Human (Human Organizing in Entrepreneurship, Innovation and Quality Management) fokuserar på innovations- och förändringsprocesser och utgångspunkten i gruppens forskning är den sociala dynamiken som växer fram i och påverkar samspelet mellan människor i arbetslivet.

För att förstå hur och varför innovation och förändring sker används ett processperspektiv som grund till att förklara vad som möjliggör och förhindrar förändring i arbetslivet.

Kontaktperson

Universitetslektor /Avdelningschef

Peter E Johansson

016-15 37 08

peter.e.johansson@mdh.se

No partial template found

Forskargruppen består av ett internationellt team av forskare med en blandad forskningsbakgrund och samarbetar både med den privata och offentliga sektorn för att samproducera kunskap. Tillsammans strävar gruppen efter att bidra till forskning, ny praxis och policy genom att tillhandahålla möjliga lösningar för individuella, organisatoriska och samhälleliga utmaningar.

Fokusområden

  • innovation och förändring på individ, grupp och organisatorisk nivå
  • innovation i intra- och interorganisatoriska interaktioner
  • möjliggörande av entreprenörskap, innovation och kvalitet
  • förändringsprocesser relaterade till entreprenörskap samt till innovations- och kvalitetsledning


Seminarier

Här är listan över kommande seminarier. Anställda på IDT får automatiskt inbjudningar. Om du inte tillhör IDT och vill delta, vilket vi hoppas att du vill, vänligen maila Peter Johansson eller Rachael Tripney Berglund så får du zoomlänken och rekommenderade förberedelser.

2021


DatumTidPlatsGäst & ämne13 September13:15-15:00Zoom


11 Oktober13:15-15:00Zoom


8 November13:15-15:00ZoomBerth Danermark, Critical realism6 December13:15-15:00Zoom 


2022

Datum kommer framöver.Pågående forskningsprojekt

Coronaviruset och samhällets reaktion på det har tvingat organisationer att vidta åtgärder på arbetsplatsen för att begränsa spridningen av viruset. Många organisationer runt om i världen har gått över till distansarbete och denna radikala övergång kan på olika sätt vara utmanande för både anställda och chefer. Med anledning av det är projektets syfte att utforska erfarenheterna från individer som arbetar hemifrån till följd av covid-19 både ur arbetstagarens perspektiv och chefens perspektiv.


Projektansvarig vid MDH: Adesuwa Omorede

Huvudfinansiering: AFA Försäkring

INNOFACTURE focuses on production innovation as a strategic solution to the future challenges of the manufacturing industry.


Projektansvarig vid MDH: Anna Granlund

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

MDH samverkar med Volvo CE för att skapa sex utbildningsmoduler relaterade till organisatorisk och social arbetsmiljö. Fokus under projektets gång är på samverkansprocessen för att ta fram dessa moduler.


Projektansvarig vid MDH: Rachael Tripney Berglund

Huvudfinansiering: Volvo Construction Equipment, MDH

Till toppen