Text

Innovation och produktrealisering


Human

Forskargruppen Human (Human Organizing in Entrepreneurship, Innovation and Quality Management) fokuserar på innovations- och förändringsprocesser och utgångspunkten i gruppens forskning är den sociala dynamiken som växer fram i och påverkar samspelet mellan människor i arbetslivet.

För att förstå hur och varför innovation och förändring sker används ett processperspektiv som grund till att förklara vad som möjliggör och förhindrar förändring i arbetslivet.

Kontaktperson

No partial template found

Forskargruppen består av ett internationellt team av forskare med en blandad forskningsbakgrund och samarbetar både med den privata och offentliga sektorn för att samproducera kunskap. Tillsammans strävar gruppen efter att bidra till forskning, ny praxis och policy genom att tillhandahålla möjliga lösningar för individuella, organisatoriska och samhälleliga utmaningar.

Fokusområden

  • innovation och förändring på individ, grupp och organisatorisk nivå
  • innovation i intra- och interorganisatoriska interaktioner
  • möjliggörande av entreprenörskap, innovation och kvalitet
  • förändringsprocesser relaterade till entreprenörskap samt till innovations- och kvalitetsledning


Seminarier

Här är listan över kommande seminarier. Anställda på IDT får automatiskt inbjudningar. Om du inte tillhör IDT och vill delta, vilket vi hoppas att du vill, vänligen maila Peter Johansson eller Rachael Tripney Berglund så får du zoomlänken och rekommenderade förberedelser.

2021

2021


DatumTidPlats


Ämne & gäst


13 Sep13:15-15:00ZoomDigital ambidexterity in public sector
Johan Magnusson Länk till annan webbplats., professor of information systems,
director at SCDI and acting head of the department
of Applied IT at the University of Gothenburg.11 Okt13:15-15:00ZoomEducational innovation:
Keith Sawyer, Professor in Educational
Innovations at the University of North
Carolina in Chapel Hill.8 Nov13:15-15:00Zoom
Critical realism for
interdisciplinary research:
Berth Danermark. Professor Emeritus
at Örebro University in Sweden.7 Dec13:15-15:00ZoomImplementation and Performance Management
Organisation och team interventioner:
Christine Ipsen, Head of section, Associate Professor,
Department of Technology,
Management and Economics Innovation.


2022

Datum kommer framöver.Pågående forskningsprojekt

Coronaviruset och samhällets reaktion på det har tvingat organisationer att vidta åtgärder på arbetsplatsen för att begränsa spridningen av viruset. Många organisationer runt om i världen har gått över till distansarbete och denna radikala övergång kan på olika sätt vara utmanande för både anställda och chefer. Med anledning av det är projektets syfte att utforska erfarenheterna från individer som arbetar hemifrån till följd av covid-19 både ur arbetstagarens perspektiv och chefens perspektiv.


Projektansvarig vid MDU: Adesuwa Omorede

Huvudfinansiering: AFA Försäkring

Koordinerande och motiverande faktorer har stor betydelse för arbetsgruppers samarbete, för medarbetarnas individuella kreativitet och välbefinnande, vilket kan vara avgörande i organisationers utvecklingsprocesser. Genom gruppmedlemmars sociala interaktion under idéutveckling skapas gemensam förståelse för arbetsuppgifternas problematik och syftar till att uppnå gemensamma hållbara lösningar.


Projektansvarig vid MDU: Bengt Köping Olsson

Huvudfinansiering: Volvo Construction Equipment

Företagen är beroende av anställdas hälsa och kreativitet för att förbli konkurrenskraftiga och innovativa. Forskning har visat att arbetsrelaterade initiativ baserade på positiv psykologi ger både ökat välbefinnande och prestation i arbetet samtidigt som stress och risk för utbrändhet minskar (Meyers et al. (2013)).


Projektansvarig vid MDU: Yvonne Lagrosen

Huvudfinansiering: Volvo App

MDU samverkar med Volvo Construction Equipment för att skapa sex utbildningsmoduler relaterade till organisatorisk och social arbetsmiljö. Fokus under projektets gång är på samverkansprocessen för att ta fram dessa moduler.


Projektansvarig vid MDU: Rachael Tripney Berglund

Huvudfinansiering: Volvo Construction Equipment, MDU

Till toppen