Text

Utbildningsvetenskap och matematik


Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Forskningen fokuserar på matematisk modellering av fenomen inom kulturell evolution.

Kontaktperson

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Till toppen