Text

Forskningsprojektarkiv

Avslutade forskningsprojekt för forskningsområdet Diskret matematik och modellering av beteende och kultur (2)

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Kimmo Eriksson


Forskningsområde: Diskret matematik och modellering av beteende och kultur, utbildningsvetenskap-och-matematik


Huvudfinansiering: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse


From Nature to Culture

Forskningsprojekt

Forskningsområde: Diskret matematik och modellering av beteende och kultur, utbildningsvetenskap-och-matematik


Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet


Undersökning av mekanismer som spelar roll för akademisk framgång bland elever som växt upp i familjer där föräldrarna har låg utbildningsnivå och/eller låg inkomst.

1