Ny student

Grattis till ett bra val! Nu börjar en spännande tid i ditt liv och möjligheterna är många. Här har vi listat några saker du behöver göra innan du börjar plugga.

 

 

Du som är antagen och har tackat ja till en kurs eller ett program på antagning.se behöver ett studentkonto för att kunna logga in på datorer, e-post samt övriga IT-tjänster. Från och med den 19 augusti kan du beställa ditt studentkonto via denna länk:

Skapa studentkonto (Länk öppnas i nytt fönster)

Du måste registrera dig på kursen eller programmet, annars förlorar du din plats. Registreringen är öppen mellan 19 augusti och 8 september. Är du antagen till ett program ska du registrera dig på kursen/kurserna i programmet, då blir du automatiskt registrerad på programmet och platsen är din.

Registrera dig i Ladok för studenter (Länk öppnas i nytt fönster)

På nedanstående tre program måste du även närvara fysiskt vid ett officiellt upprop:

  • Fysioterapeutprogrammet (GTV01)
  • Sjuksköterskeprogrammet (GSE03, GSN03, GSV03)
  • Specialistsjuksköterskeprogrammen (ZOJ22, ZOJ23, ZOJ24)

Om du får förhinder och inte kan närvara på uppropet på något av ovanstående program måste du meddela det till antagningen på MDH , annars förlorar du din plats. På alla andra program behåller du din plats genom att registrera dig på de första kurserna i programmet.

Om du ångrar ditt studieval ska du lämna återbud på din anmälan på antagning.se. På så sätt lämnar du platsen till någon annan sökande.

Passerkortet är ett personligt kort som du använder för att komma in i högskolans lokaler, skriva ut och låna böcker i biblioteket. Det är dessutom färdbevis för gratisbussarna mellan campus Eskilstuna och Västerås. Du beställer ditt passerkort efter att du har registrerat dig.

Beställ passerkort i studentportalen (Länk öppnas i nytt fönster)

Du som är antagen till ett program är varmt välkommen på introduktion torsdag 29 augusti. I Västerås startar vi klockan 10.00 och i Eskilstuna klockan 10.15. Under dagen får du viktig information och chans att bekanta dig med såväl högskolan som campusstäderna. Studentföreningarna håller även i olika aktiviteter.

Fredag 30 augusti fortsätter introduktionen med öppna föreläsningar på båda orter, om saker som kan vara bra att ha koll på som ny student.

Introduktionen är inte obligatorisk men den är en lärorik och rolig start på studierna som vi rekommenderar att du går på.

Introduktion för nya programstudenter

Höstterminen 2019 startar officiellt den 2 september. Men alla kurser och program startar inte på samma dag. På länken nedan kan du söka efter din kurs eller ditt program, för att se när det är dags att köra igång.

Tid och plats för program- och kursstart

Om du är antagen till en kurs eller ett program så måste du registrera dig mellan 19 augusti och 8 september för att behålla din plats. När du har registrerat dig är platsen på kursen/programmet din. På nedanstående tre program måste du även närvara fysiskt vid ett officiellt upprop:

  • Fysioterapeutprogrammet (GTV01)
  • Sjuksköterskeprogrammet (GSE03, GSN03, GSV03)
  • Specialistsjuksköterskeprogrammen (ZOJ22, ZOJ23, ZOJ24)
Om du får förhinder och inte kan närvara på uppropet på något av ovanstående program måste du meddela det till antagningen på MDH annars förlorar du din plats. På alla andra program behåller du din plats genom att registrera dig på de första kurserna i programmet.

Om du ångrar ditt studieval ska du lämna återbud på din anmälan på antagning.se. På så sätt lämnar du platsen till någon annan sökande.