Text

Zoom är MDH:s videomötesverktyg som kan användas både för föreläsningar och för olika gruppaktiviteter.


Zoom

Zoom är MDH:s videomötesverktyg som kan användas både för föreläsningar och för olika gruppaktiviteter.

Videomöten via Zoom