Text

Vid MDH används MDH-kortet flitigt. Kortet är kostnadsfritt för alla studenter.


MDH-kortet

Vid MDH används MDH-kortet flitigt. Kortet är kostnadsfritt för alla studenter och har följande användningsområden:

  • tillträde till lokaler (passerkort till ytterdörrar och övriga akademibundna lokaler såsom datorsalar, labsalar och verkstäder) Under vissa tider behövs, förutom MDH-kortet, även en pinkod för att öppna dessa dörrar.
  • färdbevis på resorna med Utbildningslinjen mellan Eskilstuna och Västerås
  • lånekort på högskolebiblioteket
  • utskrift, kopiering och skanning

För att beställa ditt MDH-kort måste registrering i Ladok vara gjord. Du beställer ditt MDH-kort i Studentportalenlänk till annan webbplats.

Vid registrering på kurs eller program bestäms behörigheten/tillträde för MDH-kortet. Ändring av behörighet görs av akademierna.

Läser du en uppdragsutbildning får du ett särskilt MDH-kort som fungerar som passerkort och lånekort på biblioteket. Detta kort måste beställas via lärare eller sekreterare på din värdakademi.


Följande regler gäller dig som har ett MDH-kort:

  • Inte låta någon annan ta del av känslig information (t.ex. kortnummer, pinkod)
  • Inte sabotera, påverka eller på annat sätt missbruka systemet
  • Inte ge annan person tillträde till lokalerna eller låna ut passerkortet till annan person
  • Ta del av och följa nytillkomna regler
  • Att vid vistelse inom Mälardalens högskolas områden kunna visa upp passerkortet tillsammans med giltig legitimation för att styrka kortinnehavarens identitet.


Konsekvenser av att bryta mot regelverket

Vid upptäckt av att en student agerar i strid mot vad som ovan angivits kommer en rapport överlämnas till högskolans Campussektion, som har rätt att tillfälligt spärra av kortet i avvaktan på vidare utredning. Beslutet om tillfällig avstängning kommer att rapporteras omedelbart till studentens akademi och till högskolans jurist ansvarig för disciplinärenden för vidare utredning.

Den som grovt överträtt dessa ordningsföreskrifter eller vid ringa överträdelse gjort så vid flera tillfällen kan efter beslut av högskolans Disciplinnämnd avstängas i enlighet med 10 kap 1 § högskoleförordningen (1993:100).

Mer information om Disciplinnämnden och vad avstängning innebär


Vid problem att använda kortet

Uppstår problem med användningen av kortet ska du vända dig till Studenttorget i Västerås eller Eskilstuna.

 

Förlust av ditt MDH-kort

Anmälan om förlust av MDH-kortet ska göras vid Studenttorget.

Det förlorade kortet kommer att blockeras i samtliga funktioner. Kostnad för ersättningskortet är 100 kronor, som betalas vid förlustanmälan av kortet vid Studenttorget.

För att erhålla ersättningskortet gratis, krävs polisanmälan som styrker förlusten av passerkortet.