Text

För att alla studenter ska bli behandlade lika finns det ett antal regler för hur en tenta ska gå till. Här finns information om MDH:s regler för examination på grundnivå och på avancerad nivå, samt andra relevanta blanketter.

Examinationsregler

Examinationsregler

För att alla studenter ska bli behandlade lika finns det ett antal regler för hur en tenta ska gå till. Här finns information om MDH:s regler för examination på grundnivå och på avancerad nivå, samt andra relevanta blanketter.

Till toppen