Text

Sergei Silvestrov

+4621101524

sergei.silvestrov@mdh.se

Rum U3-088, Västerås

Sergei Silvestrov

Tjänster

Professor i matematik/tillämpad matematik

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Avdelningen för tillämpad matematik

Presentation

  • Sergei Silvestrov är professor i matematik och tillämpad matematik vid Mälardalens högskola. Sergei Silvestrov är också forskningsledare för MAM forskningsmiljö i Matematik och tillämpad matematik och gruppledare för två forskargrupper Algebra och analys med tillämpningar och Teknisk Matematik.
  • Sergei Silvestrov tog filosofidoktorsexamen i matematik vid Umeå universitet  1996 med professor Hans Wallin som handledare och en doktorsavhandling om samband mellan dynamiska och iterativa funktionssystem och icke-kommutativa familjer av begränsade och obegränsade operatorer i Hilbertrum med diverse kommuterings egenskaper. Efter två år 1996-1998 vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm som forskarassistent och två år 1998-2000 som STINT postdok i USA återvände han till Sverige som universitetslektor i matematik vid Lunds tekniska högskola, Lunds universitet år 2000 där han blev utnämnd till docent 2002. I maj 2011 anställdes han på en professorstjänst i matematik och tillämpad matematik vid Mälardalens högskola. Sergei Silvestrov har varit ämnesföreträdaren för ämnet Matematik/Tillämpad matematik under 2012 - 2015. Sedan 2014 är han forskningsledare för forskningsmiljö MAM i Matematik och tillämpad matematik.  
  • Sergei Silvestrov handledde 17 forskarstuderande till doktorsexamen i matematik och tillämpad matematik (Umeå universitet 1, Lunds universitet 5, Mälardalens högskola 10, University of Nairobi, Kenya 1), 2 till licentiatexamen i matematik och tillämpad matematik vid Mälardalens högskolan och Uppsala universitet och 1 till licentiatexamen i matematisk fysik (KTH, Stockholm). 
  • Sergei Silvestrov är ledamot av redaktionskommittén för flera internationella vetenskapliga tidskrifter inom matematik, fysik och teknik.

Viktiga externa weblänkar

Publikationer

Publicerade artiklar