Text

nom forskningsprofilen Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik (SOLD) finns såväl ett ämnesorienterat som ett didaktiskt perspektiv på språk- och litteraturvetenskap.

Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik

Matematik och tillämpad matematik

Matematik och Tillämpad matematik är en stark forskningsprofil både nationellt och internationellt som har huvudansvar för forskning och forskarutbildning inom huvudområdet och ämnet matematik/tillämpad matematik vid MDH.

Forskningsprofilen bidrar även till samtliga etablerade forskningsinriktningar vid MDH genom samverkan inom forskning, forskarutbildning och grundutbildning.

Forskningsprofilen bedriver forskning och utbildning inom:

 • matematisk statistik, stokastiska processer och finansiell matematik
 • teknisk matematik
 • diskret matematik, spelteori och modellering av beteende och kultur
 • matematisk analys och funktional analys
 • algebra
 • tillämpad matrisanalys, operatoranalys och operatoralgebra
 • icke-kommutativ analys och icke-kommutativ geometri
 • dynamiska system
 • matematisk inlärningsteori
 • optimering och operationsanalys.

och tillämpningar av matematik framförallt inom:

 • inbyggda system, robotik, datavetenskap, informationsteknik, kommunikationsteknik
 • bioinformatik, hälsoteknik, medicinsk teknik, livsvetenskap
 • finans och ekonomi
 • fysik och relaterade till fysik naturvetenskapliga och tekniska ämnen som elektronik, miljöteknik, energiteknik och resursoptimering.

Mer information om forskningsmiljö

För mer information om forskningsmiljön, kontakta vetenskaplig ledare.

Professor i matematik/tillämpad matematik

Sergei Silvestrov

+4621101524

sergei.silvestrov@mdh.se