Text

Artikelarkiv

Visar publicerade artiklar för mdh.se/samverkan

mdh.se/student mdh.se/utbildning mdh.se/international mdh.se/bibliotek mdh.se/forskning
mdh.se/samverkan
 • Aktuellt

  2020-10-15

  Det andra avsnittet av Inkludera Mera 2020 sätter fokus på barn och ungdomars välmående. Under det timmeslånga programmet, som är öppet för alla att se, diskuterar experter och sakkunniga hur vi kan främja psykisk hälsa bland unga.

  mdh.se/samverkan

 • Aktuellt

  2020-06-10

  − Idag ser vi på hälsan som en resurs som har stor betydelse för hur vi hanterar både svårigheter och möjligheter i vår vardag. I en sådan här tid tror jag därför att god hälsa bland unga har extra stor betydelse.

  mdh.se/samverkan

 • Aktuellt

  2020-05-14

  Den populära konferensen Inkludera Mera genomförs i år i form av flera livesända program. Premiäravsnittet sänds den 9 juni och sätter fokus på hur barns och ungas livsvillkor påverkas av coronapandemin.

  mdh.se/samverkan

 • Aktuellt

  2020-04-01

  Nu kan vårdpersonal i hela landet öva på att upptäcka och behandla virtuella patienter med Covid-19. Detta genom ett digitalt simuleringsprogram som används på MDH:s nya specialistutbildningar.

  mdh.se/samverkan

 • Aktuellt

  2020-02-03

  Rekordmånga arbetsgivare gästar den 6 februari MDH i Västerås för att knyta kontakter med framtidens sjuksköterskor.

  mdh.se/samverkan

 • Aktuellt

  2019-12-12 #Sparbanken Rekarne

  MDH och Sparbanken Rekarne stärker sitt samarbete och ingår idag ett strategiskt avtal om samproduktion inom områdena forskning, utbildning och fortbildning för yrkesverksamma. Målsättningen är att tillsammans göra satsningar som stärker innovationskraften i Sörmland.

  mdh.se/samverkan

 • Aktuellt

  2019-11-18 #Samverkan

  Vid höstens samverkanslunch fick representanter från våra samverkanspartners, näringsliv och offentlig sektor ta del av aktuell forskning från högskolans alla forskningsområden.

  mdh.se/samverkan

 • Aktuellt

  2019-09-23

  Nu öppnar ett nytt teknikcenter i Eskilstuna där studenter, forskare och näringslivet i regionen kommer att arbeta med gemensamma projekt under ett och samma tak.

  mdh.se/samverkan

 • Aktuellt

  2019-09-03

  Sveriges universitet och högskolor ligger på många områden i framkant i när det gäller digitalisering av samhälle, utbildning och forskning.

  mdh.se/samverkan

 • Aktuellt

  2019-08-26

  Föremålen på bordplattan kan styras med hand- och armrörelser. Målet är att stimulera personer med intellektuell funktionsnedsättning till ökad rörlighet, kommunikation och välbefinnande.

  mdh.se/samverkan

 • Aktuellt

  2019-06-12

  – Satsningen på Premium är den största i sitt slag i Sverige. KK-stiftelsens beslut att finansiera Premium med 34 miljoner kronor gör att vi kan ge 21 kurser under de kommande fyra åren.

  mdh.se/samverkan

 • Aktuellt

  2019-03-20

  MDH anställer ytterligare en professor och en forskare inom hälso- och välfärdsteknik. Under de närmaste åren sker stora satsningar inom hälso- och välfärdsteknik på MDH – både inom forskning och utveckling av utbildningarna.

  mdh.se/samverkan

 • Aktuellt

  2019-02-26

  I januari startade Mälardalens högskolas samverkansarena för hälso- och välfärdsteknik upp igen efter en paus på ett och ett halvt år. Arenan är en mötesplats som ska bida till att forskare kan knyta viktiga kontakter inom hälso- och välfärdsteknik.

  mdh.se/samverkan

1