Mälardalens högskolas logotyp

Text

Samverka med MDU

MDU är grundat i samverkan och man brukar säga att det finns i vår DNA. När vi grundades 1977 uppfyllde den flera behov i regionen och ett nära samarbete med både privat och offentlig sektor utvecklades snabbt.

Idag är samverkan en självklar del i utbildningen och forskningen. Universitetet har också flera strategiska samverkansprojekt och samverkansavtal med företag och offentlig sektor.


Plattformar för samverkan

MDU driver hundratals samarbetsprojekt och mer långtgående samverkansprocesser tillsammans med näringsliv, landsting, kommuner, myndigheter och organisationer. Lokalt, regionalt så väl som globalt.

Läs mer

Forskning och exjobb

Studenter kan via sina examensarbeten (exjobb) studera olika verksamheter och hitta nya infallsvinklar. Mer djupgående forskning sker i en mängd olika forskningsprojekt där forskare samt industri- och kommundoktorander samarbetar tillsammans med näringsliv och offentlig sektor för att utveckla samhället.

Läs mer

Låt en student göra jobbet

Allt fler företag, kommuner och organisationer inser fördelarna med att involvera studenter i sin verksamhet. En student har ny forskningsbaserad kunskap och kan ofta komma med nya infallsvinklar, lösa problem och utveckla verksamheten.

Läs mer

Mentorskap

Lär känna en student och dela med dig av dina erfarenheter. Att ställa upp som mentor ger dig som verksamhetsledare en värdefull inblick i universitetsvärlden.

Läs mer

Karriärtorget

Behöver du rekrytera medarbetare eller vill visa upp dig på campus? Karriärtorget vid MDU erbjuder en mängd olika kostnadsfria alternativ. Karriärtorget fungerar som en mäklartjänst och hjälper till att arrangera möten och skapa kontakt mellan arbetsgivare och studenter.

Läs mer

Industri- och kommundoktorander - länken mellan arbetsliv och universitet

En industridoktorand är en forskarstuderande som har anställning inom ett företag och som genomgår en forskarutbildning inom sin tjänst. En kommundoktorand är en person som går en forskarutbildning på universitetet och samtidigt arbetar inom kommunen. Forskarutbildningen kan bedrivas på heltid eller deltid.

Läs mer

Kontaktuppgifter

Vicerektor för samverkan

Till toppen