Text

Vi vill vara ett stöd till dig när ditt företag är redo att växa. Med stöd av andra företagsledare, erkända experter inom affärsutveckling och MDH tar du både dig själv och ditt företag vidare till nästa steg.

Tillväxtmotorn för små och medelstora företag

Tillväxtmotorn för
små och medelstora företag

Tillväxtmotorn vill vara ett stöd till dig när ditt företag är redo att växa. Med stöd av andra företagsledare, erkända experter inom affärsutveckling och MDH tar du både dig själv och ditt företag vidare till nästa steg.

I mindre grupper som möts månadsvis får du konfidentiellt stöd, handfasta råd och ett kunnigt nätverk som hjälper dig ta tag i vardagens problem och möta framtidens utmaningar. Tillväxtmotorn hjälper dig att ta steget.

Tillväxtmotorn vänder sig till dig:

  • som är företagsledare eller har en ledande befattning på företaget
  • som har ett företag som varit igång ett par år
  • som har ett företag som vill växa

Genom affärsutvecklingsprogrammet Tillväxtmotorn får du värdefulla kontakter med MDH, vilket ofta leder till samarbeten med våra studenter. Du håller dig dessutom uppdaterad om aktuella utbildningar och forskning och får möjlighet att diskutera vardagens utmaningar och tankar med andra företagsledare i små och medelstora företag.

Affärsutvecklingsprogrammet pågår under cirka ett år där vi erbjuder föreläsningar inom bland annat affärsplanering och strategier. Dessutom får du del av erkända experter och företagsledares kompetens. Vi träffas regelbundet och i mindre grupper.


Samverkan för ökad tillväxt

Tillväxtmotorn ingår i ett strategiskt samarbetsavtal med Eskilstuna kommun, med stöd från Sparbanksstiftelsen Rekarne. Programmet drivs av MDH och syftet är att öka samverkan mellan näringsliv och akademi samt öka tillväxten i kommunen.Processledare

Gabriella Mast Weggeman

+4616155165

gabriella.mast.weggeman@mdh.se

VD/Ledarskapsprogrammet

Tillväxtmotorns VD/Ledarskapsprogram har pågått sedan 2010. Efter första året hade 30 procent av de deltagande företagen inlett samarbete med högskolan.

Efter tre år har denna siffra fördubblats. Att också 95 procent av företagen uppger att de har förbättrat sin affärsstrategi talar sitt tydliga språk – Tillväxtmotorn föder framgång.


Faktorer som leder till tillväxt:

  • Tillit i grupp över tid. Du möter samma konstellation av människor i grupp under det 13 månader långa programmet. Det skapar tillit och förtroende i gruppen och gör att deltagarna växer tillsammans.
  • Sekretess. Alla som deltar i programmet har sekretess. Det gör att utmaningar och frågeställningar som diskuteras i stannar i gruppen, något som skapar trygghet.
  • Mixen. Programmet innehåller såväl teorier och konkreta verktyg som kompetens- och erfarenhetsutbyte. Det bäddar för en bra mix där du och övriga i gruppen får chans att både testa och diskutera.
  • Metoden Action by learning. Vi lär mer av det vi gör än det vi hör. I Tillväxtmotorn har du alla möjligheter att snabbt testa och få feedback på affärsutvecklingsprogrammets alla delar. Ta in – testa på – få feedback – justera.


Forskning

I Tillväxtmotorns forskningsdel sätts fokus på små och medelstora företags tillväxt. Tillväxt är centralt för företag och näringsliv. Företag som fungerar växer, och genom tillväxt utvecklas såväl företag som samhälle.

En mängd olika aspekter av företag är relaterade till tillväxt: mål, resurser, produkter, tjänster, innovation, organisation och marknad. Tillväxtmotorn spänner över en bred uppsättning aspekter, med den röda tråden att de relateras till företags tillväxt.

Inom forskningsdelen av Tillväxtmotorn genomförs empiriska studier, till exempel enkäter och intervjuer, med fokus på såväl små och medelstora företag ur olika aspekter som tillväxt i regionen. Under 2020 ligger fokus på att samla den forskning som bedrivs vid Mälardalens högskola kring små och medelstora företag för att kunna visa den palett av kunskap som finns om denna typ av företag.

Är du som små eller medelstort företag intresserad av att forskning ska bedrivas på just ditt företag? Tveka inte att kontakta oss!


Universitetslektor i industriell ekonomi och organisation

Cecilia Erixon

+4621101436

cecilia.erixon@mdh.se