Text

  • Studieort Zoom
Datum
  • 2021-02-04 15:00–16:30

Webinar om kompetensutveckling inom hälso- och välfärdsteknikområdet

MDH presenterar det pågående arbetet med forskning och utbildning inom hälso- och välfärdsteknik och bjuder in till dialog om digital kompetens som behövs i framtidens vård och omsorg.


Studenter som läser kurser inom masterprogrammet i hälso- och välfärdsteknik redovisar några fältstudier från verksamheter inom vård och omsorg. Företrädare för kommun och region reflekterar kring kompetensbehov.

Vi avslutar med en dialog om vilken kompetens som behövs idag och i framtiden när det gäller hälso- och välfärdsteknik och hur kompetensbehovet kan tillgodoses på olika sätt som högskoleutbildning, fortbildning eller FoU- och innovationsprojekt. MDH vill gärna ha inspel från branschen om hur utbildningar kan utvecklas vidare för att möta samhällets och verksamheternas behov.

Webinariet vänder sig till företrädare för vård och omsorg, hälso- och sjukvård, myndigheter, lärosäten, intresseorganisationer, fackliga företrädare och andra intressenter. Vi välkomnar även studenter att delta. Vi hoppas att dialogen ska lägga grunden för fortsatt samverkan kring forskning, utbildning och fortbildning inom hälso- och välfärdsteknik.

Anmälan senast den 29 januari 2021länk till annan webbplats.

Det är kostnadsfritt att delta.

Eventet arrangeras av Sörmlandskontraktet – ett projekt vid MDH som syftar till att utveckla utbildningsutbudet med hänsyn till digitalisering och IT.

För eventuella frågor kontakta:

  • Viktoria Zander, programansvarig för masterprogrammet i hälso- och välfärdsteknik
  • Cecilia Vestman, projektledare Sörmlandskontraktet


Välkomna!


Läs gärna mer om vårt masterprogram inom hälso- och välfärdsteknik:

Program

Masterprogram i hälso- och välfärdsteknik - införande, tillämpning och utvärdering

  • Högskolepoäng 120 HP
  • Omfattning 4 år (deltid 50%)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Plats Ortsoberoende

Kontaktinformation

Forskare /Projektledare

Viktoria Zander

016-15 32 43

viktoria.zander@mdh.se

Verksamhetsledare /Projektledare

Cecilia Vestman

016-15 51 08

cecilia.vestman@mdh.se

Professor i Hälso- och välfärdsteknik

Sarah Wamala Andersson

021-48 06 973

sarah.wamala.andersson@mdh.se

Till toppen