Text

Avdelningen för forskningsstöd arbetar med rådgivning kring forskning och forskningsfinansiering.

Stöd till högskolans forskare

Stöd till högskolans forskare

Avdelningen för forskningsstöd arbetar med rådgivning kring forskning och forskningsfinansiering. Avdelningen ger stöd och råd till forskare och forskningsledare inom alla sex forskningsinriktningar samt till högskolans ledning.

Exempel på vad avdelningen för forskningsstöd kan hjälpa till med

  • Utbilda MDH:s forskare i hantering av forskningsprojekt och ansökningar, från projektidé till projektavslut.
  • Ge stöd att föra samman forskare och potentiella samarbetspartners.
  • Granska ansökningstexter och ge råd vid ansökningar om externa forskningsmedel.
  • Ge strategiska råd gällande forskning och forskningsfinansiering.
  • Bidra med expertkunskap om de regler som gäller för olika forskningsfinansiärer.
  • Informera om aktuella utlysningar av externa forskningsmedel.
  • Bidra med omvärldsanalys, statistik och information om aktuella forsknings- och forskningsfinansieringsfrågor.

Mer information om stöd till forskare

För mer information om vad avdelningen för forskningsstöd kan hjälpa till med,
kontakta avdelningschef

Till toppen