Text

Learning, Inclusive education, School transitions – for All (LISA)

Didaktiskt och specialpedagogiskt arbete med digitala verktyg i tidiga skolår (F-3)

Forskningsprojektet syftar till att fördjupa förståelsen av skolors didaktiska och specialpedagogiska arbete med att främja barns läs- och skrivutveckling samt sociala relationer genom användande av digital teknik i tidiga skolår (F-3). Det syftar även till att utveckla det didaktiska och specialpedagogiska arbetet i praktiken genom lärare och speciallärare/specialpedagogers medverkan i projektet.

Start

2019-08-01

Planerat avslut

2021-12-31

Huvudfinansiering

Mälardalens kompetenscenter för lärande, MKL

Projektansvarig vid MDH

Professor

Gunilla Sandberg

+4621107343

gunilla.sandberg@mdh.se

Sammanfattning

Didaktiskt och specialpedagogiskt arbete med digitala verktyg i tidiga skolår (F-3) är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som är finansierat av Mälardalens kompetenscentrum för lärande [MKL]. Det syftar till att fördjupa förståelsen av skolors didaktiska och specialpedagogiska arbete med att främja barns läs- och skrivutveckling samt sociala relationer genom användande av digital teknik i tidiga skolår (F-3). Projektet syftar även till att utveckla det didaktiska och specialpedagogiska arbetet i praktiken genom lärare och speciallärare/specialpedagogers medverkan i projektet.

Projektet som genomförs i samverkan mellan Mälardalens högskola och två kringliggande kommuner pågår under tiden 2019.08.01 – 2021.12.31.

Forskningsstudien inom projektet designas som fallstudier med etnografiska insamlingsmetoder: deltagande observation och olika former av intervjuer.

Medverkande forskare är Susanna Andersson, doktorand i didaktik; Anders Garpelin, professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik; Pernilla Kallberg, lektor i pedagogik; Tina Hellblom-Thibblin, docent i specialpedagogik och Gunilla Sandberg, professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik och ledare av projektet.