Text

Human

Innovationskraft

Projektets syfte är att stärka företags innovationsförmåga för nya produkter (inklusive tjänster, affärer/erbjudanden). Verksamheten förväntas resultera i långsiktig utveckling av de deltagande företagens innovationsförmåga och utveckling av praktiskt användbar metodik och kunskap.

Avslutat

Start

2009-10-01

Avslut

2012-09-30

Forskargrupp

Projektansvarig vid MDH

Projektledare

Helena Blackbright

016-15 36 57

helena.blackbright@mdh.se

Projektbeskrivning

Innovationskraft ska stärka företags innovationsförmåga för nya produkter (inklusive tjänster, affärer/erbjudanden). Verksamheten förväntas resultera i långsiktig utveckling av de deltagande företagens innovationsförmåga och utveckling av praktiskt användbar metodik och kunskap. Munktell Science Park deltar för att bygga upp kompetens och etablera sig som aktörer som arbetar med företagsutveckling inom området. Innovationskraft är inriktat på verksamhetsledning, arbetsorganisation, ledarskap, kreativitet och andra frågor med koppling till de organisatoriska förutsättningarna för innovation.

Till toppen