Text

Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Robotik

Säkerhetskritisk teknik

Värdedriven innovation och framsyn

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Innovationskraft

Projektets syfte är att stärka företags innovationsförmåga för nya produkter (inklusive tjänster, affärer/erbjudanden). Verksamheten förväntas resultera i långsiktig utveckling av de deltagande företagens innovationsförmåga och utveckling av praktiskt användbar metodik och kunskap.

Avslutat

Start

2009-10-01

Avslut

2012-09-30

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Projektbeskrivning

Innovationskraft ska stärka företags innovationsförmåga för nya produkter (inklusive tjänster, affärer/erbjudanden). Verksamheten förväntas resultera i långsiktig utveckling av de deltagande företagens innovationsförmåga och utveckling av praktiskt användbar metodik och kunskap. Munktell Science Park deltar för att bygga upp kompetens och etablera sig som aktörer som arbetar med företagsutveckling inom området. Innovationskraft är inriktat på verksamhetsledning, arbetsorganisation, ledarskap, kreativitet och andra frågor med koppling till de organisatoriska förutsättningarna för innovation.

Till toppen