Text

Digitalisering

Lärande och optimering

Marknadsföring och strategi

Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Produkt- och produktionsutveckling

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Heterogena system

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Framtidens arbetsmarknad

Digitalisering, globalisering och individualisering är fenomen som tillsammans är på väg att förändra arbetsmarknaden grunden.

Avslutat

Start

2015-01-01

Avslut

2017-12-31

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor

Eva Lindell

021-10 14 65

eva.lindell@mdh.se

No partial template found

Bakgrund

Digitalisering, globalisering och individualisering är fenomen som tillsammans är på väg att förändra arbetsmarknaden grunden. En konsekvens är flexibilisering av arbetsmarknaden både utifrån arbetsgivares preferenser och efterfrågan på arbetskraft, men också utifrån arbetstagares syn på vad som är ett önskvärt arbetsliv. Fortsatt forskning kring frågor om lojalitet på och till arbetsmarknaden i relation till flexibilitet och tänkbara framtidsscenarier i syfte att försöka förstå flexibiliseringen av arbetsmarknaden och dess konsekvenser på individ-, organisations- och samhällsnivå efterfrågas såväl nationellt som internationellt.

Publikationer

I tre rapporter över åren 2015-2017 diskuteras hur dessa förändringar beskrivs i vetenskaplig litteratur, i massmedia och av arbetsgivare i Sörmland och Västmanland:

  • Framtidens arbetsmarknad. En teoretisk kunskapsöversikt (2015).
  • Framtidens arbetsmarknad i massmedia (2015).
  • Gränser, synlighet och sårbarhet. Arbetsgivarperspektiv på framtidens arbetsmarknad i Sörmland och Västmanland (2017).

Projektet har spridits både lokalt och nationellt genom massmedia, föreläsningar och workshops, bland annat i Personal och Ledarskap nr 1 2016, ETC 2016 och Sveriges radio 2015 och 2017.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Tillväxt och jobb. FN:s globala mål 8.

Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Läs mer

Genomförande och partnerskap. FN:s globala mål 17.

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

Läs mer
Till toppen