Text

Framtidens arbetsmarknad

Digitalisering, globalisering och individualisering är fenomen som tillsammans är på väg att förändra arbetsmarknaden grunden.

Avslutat

Start

2015-01-01

Avslut

2017-12-31

Huvudfinansiering

Samhällskontraktet, Hållbar samhällsutveckling (HSU)

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor /Avdelningschef

Eva Lindell

+4621101465

eva.lindell@mdh.se

Bakgrund

Digitalisering, globalisering och individualisering är fenomen som tillsammans är på väg att förändra arbetsmarknaden grunden. En konsekvens är flexibilisering av arbetsmarknaden både utifrån arbetsgivares preferenser och efterfrågan på arbetskraft, men också utifrån arbetstagares syn på vad som är ett önskvärt arbetsliv. Fortsatt forskning kring frågor om lojalitet på och till arbetsmarknaden i relation till flexibilitet och tänkbara framtidsscenarier i syfte att försöka förstå flexibiliseringen av arbetsmarknaden och dess konsekvenser på individ-, organisations- och samhällsnivå efterfrågas såväl nationellt som internationellt.

Publikationer

I tre rapporter över åren 2015-2017 diskuteras hur dessa förändringar beskrivs i vetenskaplig litteratur, i massmedia och av arbetsgivare i Sörmland och Västmanland:

  • Framtidens arbetsmarknad. En teoretisk kunskapsöversikt (2015).
  • Framtidens arbetsmarknad i massmedia (2015).
  • Gränser, synlighet och sårbarhet. Arbetsgivarperspektiv på framtidens arbetsmarknad i Sörmland och Västmanland (2017).

Projektet har spridits både lokalt och nationellt genom massmedia, föreläsningar och workshops, bland annat i Personal och Ledarskap nr 1 2016, ETC 2016 och Sveriges radio 2015 och 2017.