Text

Komplexa inbyggda system i realtid

Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Programmeringsspråk

Programvarutestlaboratorium

Resurseffektivisering

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Artificiell intelligens och intelligenta system

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Cyber-fysisk systemanalys

Datakommunikation

Digitalisering

Formell modellering och analys av inbyggda system

Förnybar energi

Heterogena system

Industriell programvaruteknik

Interaktiv teknik för långsiktigt stöd av fysisk aktivitet hos äldre

Utveckling av idékoncept till tekniklösningar som ska möta olika behov hos äldre personer kopplat till bristande fysisk aktivitet genom användning av designmetodik. I projektet utvecklades idéer till tre koncept.

Avslutat

Start

2015-01-20

Avslut

2015-09-30

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found
Till toppen