Text

Medicinsk teknik

Interaktiv teknik för långsiktigt stöd av fysisk aktivitet hos äldre

Utveckling av idékoncept till tekniklösningar som ska möta olika behov hos äldre personer kopplat till bristande fysisk aktivitet genom användning av designmetodik. I projektet utvecklades idéer till tre koncept.

Avslutat

Start

2015-01-20

Avslut

2015-09-30

Samarbetspartners

SICS Swedish ICT - the Swedish institute of computer science

Forskargrupp

Projektansvarig vid MDH

Forskare

Maria Ehn

+4621107093

maria.ehn@mdh.se