Text

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Cyber-fysisk systemanalys

Datakommunikation

Excellent Teaching for Literacy (ETL)

Human

Hållbart arbetsliv

Informationsdesign

Komplexa inbyggda system i realtid

Learning, Inclusive education, School transitions – for All (LISA)

Långvarigt självständigt liv

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Nationalekonomi

Naturvetenskaplig och teknisk didaktikforskning

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Redovisning och ekonomistyrning

Robotik

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Tidiga insatser, tidiga utbildningsvägar och specialpedagogisk samproduktionsforskning (TITUS)

Vård, återhämtning och hälsa

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Marknadsföring och strategi

Förnybar energi

Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap

Algebra och Analys med tillämpningar

Artificiell intelligens och intelligenta system

Brain technology in stroke rehabilitation – increasing motor recovery

The purpose of the project is to, in close collaboration with the department of rehabilitation medicine at Danderyd Hospital, implement ElectroEncephaloGraphy (EEG) mediated NeuroFeedback (NF) rehabilitation for stroke patients to study 1) the mechanisms of neuroplasticity that enable improved motor recovery and 2) the impact of severity of motor dysfunction on a) neuroplasticity, and b) on the hand grasping motor outcome of the NF rehabilitation.

Start

2019-09-01

Samarbetspartners

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor

Elaine Åstrand

021-10 31 25

elaine.astrand@mdh.se

No partial template found

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer
Till toppen