Text

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Redovisning och ekonomistyrning

Robotik

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Tidiga insatser, tidiga utbildningsvägar och specialpedagogisk samproduktionsforskning (TITUS)

Tillförlitlig programvaruteknik

Vård, återhämtning och hälsa

Algebra och Analys med tillämpningar

Artificiell intelligens och intelligenta system

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Cyber-fysisk systemanalys

Datakommunikation

Excellent Teaching for Literacy (ETL)

Forskargruppen ChiP

Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

Förnybar energi

Human

Hållbart arbetsliv

Informationsdesign

Komplexa inbyggda system i realtid

Learning, Inclusive education, School transitions – for All (LISA)

Långvarigt självständigt liv

Marknadsföring och strategi

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Nationalekonomi

Naturvetenskaplig och teknisk didaktikforskning

NMP – nya managementpraktiker

Brain technology in stroke rehabilitation – increasing motor recovery

The purpose of the project is to, in close collaboration with the department of rehabilitation medicine at Danderyd Hospital, implement ElectroEncephaloGraphy (EEG) mediated NeuroFeedback (NF) rehabilitation for stroke patients to study 1) the mechanisms of neuroplasticity that enable improved motor recovery and 2) the impact of severity of motor dysfunction on a) neuroplasticity, and b) on the hand grasping motor outcome of the NF rehabilitation.

Start

2019-09-01

Samarbetspartners

Danderyds sjukhus AB

Forskargrupp

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor

Elaine Åstrand

+4621103125

elaine.astrand@mdh.se