Text

Välfärdsforskning

Vara den man är, vart man vill, i vad man vill: Konstruktion av delaktighet inom funktionshinderområdet

Projektet handlar om att utforska hur och för vem delaktighet konstrueras utifrån personer med intellektuell funktionsnedsättnings erfarenheter av delaktighet inom olika livsområden. Dessutom kommer kategoriserings- och stämplingsprocesser påverkan på delaktighet belysas.

Start

2014-09-01

Planerat avslut

2021-07-01

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDH

Universitetsadjunkt i socialt arbete

Eric Svanelöv

016-15 34 35

eric.svanelov@mdh.se

No partial template found

Syfte

Det övergripande syftet är att utforska hur och för vem delaktighet konstrueras i relation till praktiker kring intellektuella och kognitiva normer and dess position inom funktionshinder.

Projektmål

Projektet har som mål att uppmärksamma olika syner på delaktighet och funktionsnedsättning för att problematisera hur, för vem, i vad, varför och på vilket sätt delaktighet konstrueras.

Till toppen