Text

Informationsdesign

Design av realtidssystem

Medicinsk teknik

Hållbart arbetsliv

Datakommunikation

Vård, återhämtning och hälsa

Långvarigt självständigt liv

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

Produkt- och produktionsutveckling

Personcentrerad vård och kommunikation

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Heterogena system

Välfärdsforskning

Personcentrerat kliniskt resonemang inom strokevård

Syftet med projektet är att fördjupa den empiriska förståelsen av personcentrerat kliniskt resonemang (d.v.s. tänkande och beslutsfattande i undersökning och behandling) med utgångspunkt i erfarenheter från personer med stroke och team bestående av olika hälsoprofessioner.

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor i fysioterapi

Maria Elvén

021-10 31 09

maria.elven@mdh.se

No partial template found

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer
Till toppen