Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

NURED Nurse education Development - homecare

Det svenska delprojektet fokuserade på gymnasial utbildning inom området stöd och service till personer med intellektuell funktionsnedsättning (LSS verksamhet). Projektet avslutades i mars 2020 med en endagskonferens då projektet, projektresultat och olika workshopar genomfördes. Läs projektrapportenlänk till annan webbplats

loggor

Avslutat

Start

2016-11-08

Avslut

2019-08-31

Huvudfinansiering

EU Central Baltic

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor i vårdvetenskap

Christine Gustafsson

016-15 34 69

christine.gustafsson@mdh.se

Partners loggor

ACRADA yrkeshögskola i Helsingfors var leading partner för NURED projektet. MDH, HVV var partner tillsammans med Riga Stradina universitet och Tallinn Health Care college. Projektets övergripande syfte var att utveckla alternativ/kurser till utbildningar som utbildar hemvårdspersonal i Finland, Estland, Lettland och Sverige. Delprojekten omfattar aktiviteter för att utveckla kurser med målgruppen studenter som utbildas för verksamhet inom hemvård eller vård- och omsorg i hemmiljö. Kursinnehåll är arbetsmiljö, stresshantering, tidsplanering, ergonomi, IKT i utbildning och stöd och service till personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Det svenska delprojektet har fokus på utbildning inom området stöd och service till personer med intellektuellfunktionsnedsättning. Externa samarbetspartners i delprojektet var:

  • Vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun (Marie Skoghill, Anders Lindström och Karin Löwenborg).
  • Rinmangymnasiet i Eskilstuna (Catrin Lundberg, Carola Lundmark Persson och Annika Rosberg).
  • Komvux Eskilstuna (Eva Jansson).


Filmer

Du kan se fyra filmer från NUREDS avslutningskonferens via länkarna nedan.

The NURED curriculas for home care nursing (EQF levels 5 & 6) will consist of four separate modules. These videos are short, educational videos regarding one of several learning outcomes from each of the four modules.

  1. Video / Module 1: Teamwork and professional skills in the home care setting (Arcada UAS, Finland)länk till annan webbplats
  2. Video / Module 2: Occupational stress, stress and time management (Riga Stradins University, Latvia)länk till annan webbplats
  3. Video/ Module 3: Usage of e-services and e-products (Tallinn Health Care College, Estonia)länk till annan webbplats
  4. Video / Module 4: Pedagogical attitude and way of work (PFA) in intellectual disability practice in the home care context (Mälardalen University, Sweden)länk till annan webbplats


Kursplan

Det finns från projektet en framarbetad kursplan som föreslår innehåll och lärandemål för utvecklat fokus på vård och omsorg i hemmiljö. Den utvecklade kursplanen finns här. Den har sin målgrupp för studerande i gymnasieskolans vård och omsorgsprogram.

Här finns kursplanenlänk till annan webbplats.


Publikationer

Sylvia Olsson och Christine Gustafsson, som var de svenska projektmedarbetarna, har skrivit om NURED i följande publikationer:

Gustafsson, C., & Olsson, S. (2018). Internutbildning ger mest. INTRA, 2018(3), 26–27.

Gustafsson, C., & Olsson, S. (2019). Nu finns PFA som webbutbildning. INTRA, 2019(3), 13.

Olsson, S. & Gustafsson, C (2020) Employees’ experiences of education and knowledge in intellectual disability practice. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jppi.12338länk till annan webbplats


Följ projektet

Du kan också följa NURED projektet via facebooklänk till annan webbplats och projektets blogglänk till annan webbplats.


Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer
Till toppen