Text

NURED Nurse education Development - homecare

Det svenska (MDH) delprojektet kommer att fokusera gymnasial utbildning inom området stöd och service till personer med intellektuell funktionsnedsättning (LSS verksamhet).

Avslutat

Start

2016-11-08

Avslut

2019-08-31

Huvudfinansiering

EU Central Baltic

Projektansvarig

Universitetslektor i vårdvetenskap

Christine Gustafsson

+4616153469

christine.gustafsson@mdh.se

Projektet kommer att innebära en retrospektiv studie för att kartlägga hur personal som arbetar inom LSS verksamhet upplever att de har fått utbildning för den verksamhet de arbetar inom. Därefter kommer en IKT baserad utbildningskurs att skapas med utgångspunkt i resultat från den tidigare nämnda studien och med innehåll baserat på PFA (pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt). Därefter ska utbildningen testas och utvärderas.