Text

Personcentrerad vård och kommunikation

COMHome

Syftet med detta internationella projekt är att kartlägga den kommunikation som naturligt förekommer vid vård av äldre i hemmet.

Avslutat

Start

2013-09-01

Avslut

2019-12-31

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDH

Professor

Inger Holmström

inger.holmstrom@mdh.se

No partial template found

I Norge genomför sådan kartläggning även vid röntgenmottagningar och besöka hos optiker. I Sverige, Norge och Nederländerna har omkring 200 ljudupptagningar per land gjorts av hembesök till äldre. Dessa analyseras utifrån bland annat hur mycket negativa känslor de äldre uttrycker, och hur personalen fångar upp och svara an mot dessa. Jämförelser görs mellan yrkesgrupper och mellan länderna. Vi har också kartlagt sjuksköterskestudenters och vårdpersonalens självrapporterade attityder till äldre, empati, personcenterering och mindfulness. I nästa steg genomförs i Norge en utbildningsinsats i kommunikation för sjuksköterskestudenter. Resultaten ska leda fram till att vi kan skapa en webbserad utbildningsplattform avseende kommunikation med äldre.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer
Till toppen