Text

Värdedriven innovation och framsyn

Gruppen inom värdedriven innovation och framsyn utgår från hur innovation uttrycks ur ett värdeskapande tjänsteperspektiv.

Kontaktperson

Universitetslektor i innovationsteknik

Anette Strömberg

016-15 36 18

anette.stromberg@mdh.se

No partial template found

Gruppers kreativitet, omvärldsanalys som innovationsteknik, bred involvering och inkludering i utvecklingsarbete, samt demokratisering av innovation är centrala gemensamma fokusområden. Förutsättningar att förstå framtida behov inkluderas även i gruppens arbete, vilket gör öppen framsyn tillsammans med utveckling av framtida affärsmodeller till viktiga områden.

I gruppen utforskas och tillämpas Responsible research and Innovation (RRI), aktionsforskning och kunskapande i samverkan.

Pågående forskningsprojekt

Till toppen